Detta pressmeddelande har idag gått ut till media.

Under december månad erbjuds resenärer att provåka expressbusslinjen 880 gratis mellan Skinnskatteberg och Västerås.

– Vi vill öka medvetandet om expressbusslinje 880 och få pendlare att använda kollektivtrafiken mellan Skinnskatteberg och Västerås. Förhoppningen är att resenärerna väljer att ställa bilen och fortsätta att använda linje 880 även efter årsskiftet, säger Lars Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Efter ett enigt beslut i Skinnskattebergs kommunstyrelse, den 4 september, om att finansiera expressbusslinjen började 880:an från den 10 september att rulla varje vardag mellan Skinnskatteberg och Västerås.

Västmanlands Lokaltrafik AB tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län hittade en kreativ lösning fram till sommaren 2013. Kostnaden för detta, som Skinnskattebergs kommun står för, är 680 000 kr.
Bussen åker från Skinnskatteberg C, varje vardag kl. 06:45 och återgår från Västerås kl. 16:45. Resan tar ca en timme.

För mer information:
Lars Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskattebergs kommun tel. 0222 – 451 93
lars.andersson@skinnskatteberg.se