Om redigering av insändare

I dagens Fagersta-Posten (4/1 -13) är mitt insändarsvar på Carina Sandors insändare från den 19/12 publicerat. Dock har insändarredaktionen valt att stryka bort ca 30% av min text. Jag antar att det beror på platsbrist (!) eller att redaktionen bedömer dessa meningar som ointressanta (?). Jag har ställt frågan till Insändarredaktionen på Fagersta-Posten. Få se vad de svarar.

För att du som läsare skall kunna se vad som tidningens insändare-redaktion valt att stryka bort, publicerar jag här mitt insändarsvar igen och markerar de strukna textraderan med fet-kursiv stil. – se nedan under linjen.

Det känns viktigt för mig att hela min text kommer till din kännedom…
Här kommer insändaren:

————————————————————————————————-
Om ett eventuellt nytt kommunhus! (Mitt rubrikförslag)
Viktig diskussion om nytt kommunhus (FP:s rubrik)

Den diskussion som Carina Sandor (fp) väcker i Fagersta-Posten (19/12) välkomnar jag.

Så här ser jag på saken: Skinnskattebergs kommun och Landstinget i Västmanland har i en gemensam avsiktsförklaring från augusti 2011, sagt att man under tre år tillsammans ska försöka utveckla området vid Folkhögskolan. Detta kan bland annat ske genom möjligheter att prova olika projektidéer med avseende att gynna nyetablering av verksamheter.

Det är helt riktigt, som Carina Sandor skriver i sin insändare, att en av anledningarna till att titta på möjligheterna att inrymma kommunhuset i Folkhögskolans lokaler handlar om att rädda denna kulturbyggnad. Folkhögskolan invigdes för drygt 50 år sedan och har betytt mycket för många medborgare i vår region. Byggnaden är en profilbyggnad i Skinnskattebergs kommun och har ett stort arkitektoniskt värde, ett landmärke värt att bevara.

I den avsiktsförklaring som undertecknats mellan kommunen och landstinget framgår det klart och tydligt att Landstinget kommer att riva de byggnader som inte önskas omhändertas av Skinnskattebergs kommun när samarbetsperioden år 2014 är till ända, detta är alltså inget ”hot”, utan en realitet.

Att inte hitta någon ny verksamhet i dessa lokaler så att Landstinget skulle behöva köra fram schaktmaskiner och jämna denna byggnad med marken, vore mycket tragiskt och förödande.

Förvaltningen har på undertecknads initiativ tagit fram en första gedigen utredningsskiss som visar att lokalerna vid Folkhögskolan med fördel skulle kunna användas som Kommunhus.

När det gäller kostnaderna för att flytta kommunhuset till Folkhögskolans lokaler, så är det givetvis en av många frågor som behöver utredas. Eftersom en rivning av Folkhögskolan kostar en stor summa pengar, så ingår det i konceptet att föra en diskussion med Landstinget om att dessa kostnader i stället skulle satsas på en rustning av lokalerna, så att detta projekt mer eller mindre blir kostnadsneutralt för Skinnskattebergs kommun.

Andra frågor som behöver utredas handlar bland annat om driftskostnader, byggnadstekniska förutsättningar samt framtida användningen av nuvarande kommunhus.
Att kommunen genom denna flytt av kommunhus skulle få bättre anpassade lokaler för verksamheten, ett ljusare och öppnare hus samt dessutom få flera kommunala verksamheter samlade på ett och samma ställe, blir en välkommen bonus.

Ett politiskt beslut i denna riktning skulle vittna om en framtidstro på Skinnskatteberg.

Något inriktningsbeslut är ännu inte fattat i frågan, utan Kommunstyrelsens ledningsutskott fortsätter att bereda frågan och samtal med Landstinget sker.

Lars Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (s)
Skinnskatteberg