Sedan sist

I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i
Skinnskatteberg. Här är raderna i aprilnumret 2013

Som alla vet: Skogsmästarskolan blir kvar i kommunen. Det kändes oerhört bra att den 21 februari få överlämna en blomma till Torgny Söderman och hans personal med ett STORT GRATTIS från Skinnskattebergs kommun.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari beslutade ett oenigt fullmäktige med röstsiffrorna 16-15 att förändra redovisningsperioden för delårsbokslutet från 1/1 – 30/6 till 1/1 – 31/8. Vidare beslutades om en Revidering av kommunens målstyrningsmodell och fastställdes nya principer för Hernfrid Barks kulturstipendium.

Har hunnit med några intressanta studiebesök. Småskalig vattenkraft vid Cargo-Kraft i Kedjebohammar, Östmarks bildemontering i Bäcka samt Scanglas i Riddarhyttan. – Kreativa entreprenörer med många järn i elden.

Har deltagit i ett seminarium anordnat av Socialdemokraterna och Metall som diskuterade kommande gruvnäring i hela Sverige och vilka utmaningar för samhället som det innebär. Två socialdemokratiska riksdagsmän, Olle Thorell och Lars Eriksson har varit på företagsturné i länet. Här i Skinnskatteberg besökte vi tillsammans Setra och Sveaskog. – Två framgångsrika företag i skogs- och virkesbranchen.

Det lokala Krishanteringsrådet har haft möte. Företrädare för kommunen, landstinget, myndigheter och företag diskuterade hur man kan samarbeta om någon större olycka skulle drabba kommunen. En konferens om framtidens kollektivtrafik i Arboga behandlade tåg- och busstrafik ur olika perspektiv. Bra att knyta nya kontakter.

Migrationsverket anordnade i samarbete med kommunen ett informationsmöte i Riddarhyttan och berättade om de asylsökande som anlänt till boende i Riddarhyttan och Källfallet.

Översiktsplanegruppen arbetar vidare. En första samrådsutställning beräknas vara klar i slutet av sommaren.

Har träffat landstingsrepresentanter och diskuterat Folkhälsofrågor och varit på Arbetsmarknadsråd i Fagersta där bl a behovet av kompetensutveckling diskuterades.