Första maj 2013

Om du inte hade möjlighet att vara på plats – Här kan du läsa mitt Förstamajtal 2013

Nästa år är det valår.
Fredrik Reinfeldts höger-regering, som nu har suttit vid makten i drygt 6 år, har ökat klyftorna i vårt samhälle, skatterna har sänkts för de rika, arbetslösheten är stor.
Utförsäljningen och privatiseringen av statliga angelägenheter har accelererat till den grad att till och med borgerliga väljare börjar säga ifrån.
Näringslivsminister Annie Lööf borde inse att det inte finns något stöd bland väljarna för att sälja ut apotek, bilprovningar och järnvägar.
Ändå fortsätter regeringen oförtrutet i samma spår.

Den överetablerade marknaden med gymnasieskolor håller på att rasa ihop. Varje månad, ibland varje vecka kommer rapporter om nedlagda friskolegymnasier runt om i landet. Studerande ställs ut på backen och kommunerna får med kort varsel rycka in och rädda situationen för dessa övergivna elever.
Detta är inte genomtänkt, detta är slöseri med resurser, detta är slöseri med skattemedel.

Ryktet säger att utbildningsminister Jan Björklund vill privatisera SFI-undervisningen, alltså svenskundervisningen för invandrare. Han vill ge alla flyktingar en skolpeng, så att de själva kan söka sig till någon SFI-anordnare. Detta är helt absurt! I Fagersta har NVU, vår gymnasieskola, under åren byggt upp en fungerande SFI-undervisning med hög kompetens. Jag anser att det är helt fel att regeringen skall kunna få slå sönder detta genom att privatisera SFI-undervisningen för våra flyktingar. Man kan fråga sig om regeringen nu vill hitta nya arbetsområden för de kraschade friskolegymnasierna som inte fick plats på utbildningens marknad?

Vi socialdemokrater tycker att det är dags att säga ifrån nu!
Vi som samlas vid detta torgmöte i Skinnskatteberg idag säger

JA till solidaritet, arbete och rättvisa.
NEJ till den högerpolitik som monterar när den generella välfärden i Sverige idag. 

Förstamajfirare – nu till något mer positivt
Ett förhoppningsvis välkommet förslag finns nu på politikens bord här i Skinnskatteberg. Vi rödgröna vill nu att Kommunfullmäktige innan sommaren fattar ett övergripande beslut så att processen med att införa ett system där alla anställda inom kommunen erbjuds rätt till heltid kan införas. Vi föreslår att personalen inom vård och omsorg är den grupp som först skall erbjudas denna möjlighet.

Argumenten för en sådan här reform är många:
För den enskilde brukaren – den gamle inom omsorgen – innebär detta en bättre kontinuitet när det gäller personaltillgången samt därmed en utvecklad kvalitet och säkerhet.
För personalen ges bättre möjlighet att leva på sin lön och vårdyrkena får genom detta en högre status. Frågan är en jämställdhetsfråga eftersom majoriteten inom dessa yrken är kvinnor.
För kommunen som arbetsgivare innebär denna förändring att vi ökar möjligheterna för att säkerställa framtida rekrytering och kompetensbehov. Kommunen blir en attraktivare arbetsgivare som kan erbjuda en bättre arbetsmiljö för de anställda vilket leder till färre sjukskrivningar. Jag menar också att denna reform är en viktig förändring som gör att vi kommer att få lättare att behålla vår personal.
Heltid en rättighet – deltid en möjlighet skall bli verklighet även i Skinnskatteberg.

Mötesdeltagare
För ett år sedan när jag stod här i talarstolen på första maj hade en akut fråga dykt upp borta vid horisonten mot Uppsala. Ensamutredaren Ulf Heyman hade lagt fram ett illa genomtänkt förslag att Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg skulle flytta till Uppsala. En flytt till Uppsala skulle givetvis ha varit ett dråpslag för Skinnskattebergs kommun och för regionen.
Alla argument talade för att behålla utbildningen här i Skinnskatteberg.
Ett gediget opinionsarbete från många håll gjorde att när beslutet kom på senvintern i år så fick förnuft råda. Detta är jag oerhört glad för!
Skogsmästarskolan blir kvar här i Skinnskatteberg.
Vi behöver Skogsmästarskolan här i vår region.
Skogsmästarskolan behöver inte uppsalaslätten, skogsmästarskolan behöver skogen!


En viktig framtidsfråga för vår kommun handlar om Gruvnäringens återkomst till bygden. Dannemora Mineral AB som just startat en kommersiell brytning i Uppland planerar att om ett antal år starta gruvbrytning i Riddarhyttefältet vid Bäckegruvan. Totalt handlar det om ca 100 arbetstillfällen direkt i och vid gruvan i Riddarhyttan.

Dessutom räknar man med kanske 300-400 ytterligare nya arbetstillfällen i samhället runt omkring. Det kan handla om elektriker och pizzabagare som får mer att göra och behöver anställa, om förskollärare och lastbilschaufförer som behöver nyrekryteras, om däckfirmor och taxiverksamhet som behöver utöka sin personal.

Som ni vet, så är det stor efterfrågan på järnmalm på världsmarknaden som gör att det nu åter är lönsamt att bryta malm.
Samhällets utmaningar för att möta detta är många:
– att rusta vägar och järnvägar så att malmen kan nå hamnarna
– att se till att samhällsservicen fungerar, att bostäder finns.
– att planera så att utbildning till bergarbetare kommer igång och att kompetens finns

När det gäller det sistnämnda så har vår gymnasieskola, NVU tillsammans med Hedemora startat en bergarbetarutbildning som har visat sig mycket efterfrågad. 

Första- maj-firare!
En kritik jag ofta möter är att vi socialdemokrater och rödgröna som styr Skinnskatteberg är för dåliga på att föra ut vad vi gör och tydliggöra för väljarna hur vi bygger vårt välfärdsbygge.
Vid fjolårets förstamajtal fick jag en hel del positiva kommentarer för den redovisning jag då gjorde av saker vi genomfört sedan vi kom tillbaka i ledande ställning i kommunen.

Här kommer en sammanfattande blandning av några genomförda saker och framtidstankar:

1
Den satsning på grundskolan som vi inledde våren 2009 fortsätter att ge resultat. Fjolårets nior som lämnade Klockarbergsskolan hade mycket bra meritvärden. Vi släpper inte skolan. Skolan är viktig. Kontinuerliga uppföljningar mellan politik och tjänstemän känns viktiga att ha.

2
Skolbarnsomsorgen – ”Fritids” – som ifjol flyttade till nya ljusa lokaler i anslutning till Klockarbergsskolan fungerar bra för både barn, föräldrar och personal. Samarbetet mellan skolbarnsomsorgens personal och skolans personal har utvecklats positivt.

3
Sotvretsgården – fd fritids – är nu upprustad och har bytt namn till Solgården, där ryms idag fyra förskolegrupper. Det är samtidigt bra att kunna konstatera att barngrupperna i Skinnskatteberg ligger mellan 13-17 barn. I vissa orter i Sverige pågår föräldrauppror och personaluppror mot betydligt större barngrupper. I Nyhammar i södra kommundelen är barnantalet större, men där finns också en större personalgrupp.

4
Solrosens lokaler kommer inte att byggas om till LSS-boende som tanken tidigare var. Lokalerna var inte i tillräckligt bra skick, så byggnaden rivs nu och ett helt nytt LSS-boende kommer att uppföras på samma plats.

5
Mångmiljonsatsningen på ny vattenledning från Färna till tätorten har fullföljts och nu har vi en stor utmaning framför oss att byta ut det gamla vatten- och avloppsledningssystemet under vägarna här i tätorten. Stora investeringar kommer att behöva göras.


6
Direktbusslinjen mellan Skinnskatteberg och Västerås har fortsatt rulla med morgontur och kvällstur. Mycket uppskattat av de som åker med. Vi gör vad vi kan för att få behålla denna linje även i framtiden. Skinnskatteberg behöver en direktförbindelse med Västerås

7
I år fortsätter vi vår satsning på feriearbeten så att även elever som slutat åk 9 får möjlighet att ha sommarjobb när sommarlovet kommer.

8
En avgiftsfri kulturskola blev verklighet i år, en viktig fråga i vår kommun som har devisen: ”Kulturriket i Bergslagen”

Första-maj firare!!!
Du som har funderingar på att bli medlem i socialdemokratiska partiet, som ännu inte tagit steget, ta kontakt med mig eller någon av oss andra socialdemokrater här idag på stationsplan. Vi ordnar ett medlemskap. Vi behöver fler medlemmar som är med och gör sin röst hörd!

Till sist!
Om drygt ett år är det Val!
Då vill vi socialdemokrater här i Skinnskatteberg få fortsatt förtroende att vara med och styra vår kommun!
Då måste vi socialdemokrater i Sverige få folkets stöd för att styra Sverige i en ny regering!

God fortsättning på detta soliga förstamaj-firande!
Tack för ordet!