I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i nyårsnumret 2013/2014

• Årets sista Kommunfullmäktige har genomförts.
Budgeten för 2014 antogs. Nettobudgetramen för kommunens totala verksamhet fastställdes till 209,7 miljoner kronor. Skattesatsen är oförändrad 22,51 kr och resultatkravet beräknas på 0,9 % av skatteintäkter och utjämningssystem. Budgeten beräknas på ett invånarantal på 4375 personer. Partistödet i form av ett grundstöd per parti på 15000 kr och ett mandatstöd med 2000 kr per mandat är oförändrat.
VAFAB ombildas inom kort till kommunalförbundet Vafabmiljö och Kommunfullmäktige ställde sig vid mötet bakom den nya förbundsordningen.

• Undertecknad har tillsammans med ett par tjänstemän deltagit i ett seminarium som handlade om Sociala investeringsfonder

• Kvinnojouren Fridas lokaler i Fagersta har haft invigning. Kvinnojouren Frida är en ideell förening som är både religiöst och politiskt obunden. Man arbetar mot alla former av förtryck och våld mot kvinnor och barn i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar.

• Länsstyrelsen inbjuder en gång om året till Regionalt krishanteringsråd. Syftet med rådet är att skapa förutsättningar för ett säkrare Västmanland. Krishanteringsrådet är en samling av olika aktörer, kommuner, landsting, polis, räddningstjänst osv, som bildar ett nätverk där olika frågor diskuteras, för att länet ska kunna stå bättre rustade om någon extraordinär händelse inträffar i länet. Denna gång var temat ”Social oro”.

• Kommunens pensionärs och handikapråd har haft möte. Jag var inbjuden och kunde informera om aktuella kommunala frågor. Många intressanta spörsmål kom upp.

• Kommunens näringslivsråd har haft möte. Bl a informerades om Sommarlovsentreprenörerna, som kommunen varit engagerade i under sommaren, samt kommunens nya upplägg när det gäller turistverksamhet.

God Jul och Gott nytt år

Skinnskatteberg den 12 december 2013
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Annonser