I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i sommarnumret 2013

• Har deltagit i en samrådsträff med VL. Kollektivtrafiken diskuterades och bland annat konstaterades att det blir en fortsättning på busslinje 880 nästa år. Känns mycket bra.

• Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för 2014 vid sammanträdet den 13 maj till 205 685 000 kronor. Den slutgiltiga budgeten fastställs i november.

• Kommunfullmäktige beslutade också att Miljö & Byggverksamheten skall vara kvar i kommunens egen regi. Dessutom bestämdes att Skinnskatteberg skall gå med i nätverket Hållbara Bergslagen.

• Ledningsutskottet har beslutat att en uppsnyggning vid kommunens tre badplatser skall ske. 195.000:- satsas nu under 2013 för detta ändamål

• Näringslivsrådet har haft möte. Gäst var näringslivschefen Tomas Larsson från Ljusnarsbergs kommun, som berättade om kommunens framgångsrika arbete för att stärka sitt näringslivsklimat.

• Jag har deltagit i Bergskrafts årsstämma. Bergskraft är spindeln i nätet för flera organisationer och projekt som jobbar för gruvnäring och miljövård i Bergslagen.

• Ett seminarium om kommande gruvnärings påverkan på miljön har genomförts i Riddarhyttan. Ca 70 personer kom till sammankomsten, som arrangerades av Skinnskattebergs kommun, Norbergs kommun och Länsstyrelsen.

• Leader Bergslagen har haft sin årsstämma. Flera lyckosamma projekt har genomförts i vår kommun, bland annat har cykel- och ridleden utmed fd KURJ-spåret bekostats med EU-medel.

• Just nu pågår en diskussion i Västmanland om att ansöka hos regeringen om att få bilda en regionkommun. Samtliga partier i länet är eniga i frågan och nu skall formella beslut fattas runt om i fullmäktigeförsamlingarna i länets kommuner, så att en ansökan kan gå in till regeringen i september. Regionkommunen kommer att ta över Landstingets frågor och en rad regionalutvecklingsfrågor från Länsstyrelsen.

Varm försommarhälsning!
Hoppas att ni alla 0222:an-läsare får en riktigt skön sommar!

Skinnskatteberg den 14 maj 2013
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Annonser