I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i oktobernumret 2013

• Första veckan i september var några delegationer från olika länder i Skinnskatteberg för att uppta det regionala nätverket Hållbara Bergslagen i det internationella nätverket Model Forest. På onsdagen genomfördes ett seminarium i Kulturhuset Korpen, där
bl a Kanadas ambassadör och Landshövdingen i Västmanland var närvarande vid invigningen. Att Skinnskattebergs kommun ingår i nätverket Hållbara Bergslagen känns både riktigt och viktigt med tanke på vårt förhållande till skogen.

• Har varit på VKL:s kulturberedning i Sala, där det bland annat diskuterades om gemensamma kulturprojekt på länsnivå.

• Kommunens budgetberedningen har haft ett första möte där en genomgång av de olika sektorernas ekonomi presenterades. Beredningen fortsätter under oktober. Kommunens budget för 2014 kommer att fastställas i november.

• Kollektivtrafikmyndigheten har inbjudit till samråd. Bland annat diskussion om tidtabellerna inför 2014. Nyheter blir att Linje 56 kommer att köras även de dagar skolan har lov, samt att direktbussen Skinnskatteberg-Västerås kommer att starta i Riddarhyttan på morgonen.

• Undertecknad har haft äran att delta i firandet av Kommunernas 150-årsjubilem. Sveriges Kommuner och Landsting hade en heldag i Stockholm den 12 september med seminarier och föreläsningar. På kvällen middag med representanter från alla Sveriges kommuner och Landsting

• Kung Carl Gustav och Drottning Silvia har besökt Skinnskatteberg.
I samband med kungens 40 årsjubileum som regent, genomfördes en Eriksgata i samtliga län i landet. Här i kommunen gjordes ett besök vid Skogsmästarskolan.

Hösthälsning!

Skinnskatteberg den 16 september 2013
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Annonser