I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i novembernumret 2013

• Översiktsplanens samrådsträffar är avklarade. Sex kvällar med mellan 15 och 50 deltagare i centralorten och olika byar runt om i kommunen. Många intressanta synpunkter har inkommit.

• Kommunfullmäktige beslutade den 23 september att säga ja till att Vafab miljö ombildas från Aktiebolag till Kommunalförbund. Om alla kommuner i länet och landstinget fattar samma beslut kommer detta att genomföras nästa år.
Några val genomfördes också på fullmäktige: Bl a valdes Aneth Arvidsson (s) till ordförande i Valnämnden efter Mia Bohlin (mp) som flyttat från kommunen.

• LONA-projektet vid Hedströmmen har haft en temakväll. Många kom för att lyssna på forskaren Johan Thörnblom som berättade om öringarnas lekvanor bl a.

• Planerna på att Västmanland ska få bilda en egen regionkommun verkar gå om intet. I första
läget har regeringen sagt nej till Västmanands ansökan.

• Har deltagit i VKL:s Kulturberednings höstkonferens. Där diskuterades bl a hur samarbetet mellan olika kulturinstitutioner och kommunerna skall kunna stärkas.

• Har genomfört ett möte med representanter från Migrationsverket, VL, NVU och kommunen. Diskuterades möjligheterna att förlägga SFI-undervisningen utlokaliserad till Skinnskatteberg eller Riddarhyttan.

Hösthälsning!

Skinnskatteberg den 11 oktober 2013
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg