I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i decembernumret 2013

• Sedan sist har vår förra kommunchefen Leena Berglund slutat och gått i pension och vår nye kommunchef Nima Poushin kommit på plats och börjat. Leena önskas allt gott med sin nya tillvaro och Nima önskas varmt välkommen till Skinnskattebergs kommun.

• Det lokala krishanteringsrådet har haft möte. Krishanteringsrådets främsta uppgift är att bygga ett nätverk som kan behövas i ett kris samt uppnå samordning i planerings- och förberedelsearbetet.

• Har haft förmånen att delta i den årligen återkommande festmiddagen inom äldreomsorgen. Trerätters middag, musikunderhållning och god stämning!

• Forskargruppen vid Skogsmästarskolan har studerat ett antal kommuner i Bergslagen hur man jobbar med sina Översiktsplaner. Ett seminarium har hållits där många olika intressanta aspekter framkom. För vår del här i Skinnskatteberg håller man som bäst på med att sammanställa alla synpunkter och svar som kommit in under vår samrådsperiod.

• Ledningsutskottet har haft en planeringsdag och bl a diskuterat kommande arbete med utveckling av vår målstyrning , samt diskuterat hur den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen kan utvecklas inför den nya mandatperioden 2015-2018

• Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 12 november beslutades om ett förslag till Budget 2014 som skall antas av Kommunfullmäktige den 25 november.
Ramen för budgeten innebär att invånarantalet skall räknas på 4375 invånare, resultatkravet skall vara 0,9% av skatteintäkter och utjämningsbidrag, skattesatsen skall vara oförändrad 22,51 kr och budgetramen för den totala verksamheten skall vara 209,687 mKr.

Tidig Vinterhälsning!

Skinnskatteberg den 12 november 2013
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Annonser