Sedan sist 2014 01 13

I kommunens informationstidning 0222-an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg.
Här får du en förhandstitt på mina rader som kommer i nästa 0222-an!

 • Jul- och nyårshelgerna är över och efter några dagars vila och återhämtning går vi nu mot ljusare tider.

 • Vid kommunstyrelsens sammanträde strax innan jul fastställdes en arbetsplan för bredbandsutbyggnad, Valnämndens reglemente reviderades, mötesschemat för kommunstyrelsen och dess utskott fastställdes samt tidsplanen för boksluts och budgetarbetet under 2014 justerades mm.

 • Vid Ledningsutskottets möte nu direkt efter helgerna diskuterades och beslutades bl. a om de preliminära budgetramarna för 2015. Ledningsutskottet beslutade föreslå Kommunstyrelsen följande:
  – att nettoramen för kommunens totala verksamhet skall vara 215,9 miljoner kronor
  – att ramen baseras på ett invånarantal på 4400 inv.
  – att resultatkravet skall uppgå till 1,5%
  – att ramen skall innefatta utvecklingsmedel med 1 miljon kronor samt
  – att skatten skall vara oförändrad 22,51 kr
  Budgetarbetet för 2015 tar nu sin början för att slutgiltigt fastställas vid Kommunfullmäktige i november!

  Utskottet gav vid mötet förvaltningen i uppdrag att utreda frågan vidare om ett genomförande av ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet” i kommunen.
  Ledningsutskottet beviljade också medel till två finska kulturprojekt att tas från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet.

 • En liten delegation med politiker och tjänstemän från Skinnskatteberg har varit till Norrköping och träffat kommunalrådet Lars Stjernkvist och några av hans tjänstemän.
  Mycket trevligt och givande att få ta del av deras erfarenheter av Sociala Investeringsfonder!

  God fortsättning på det nya året

  Skinnskatteberg den 13 januari 2014
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg