I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här får du som läsare av min blogg möjlighet att ta del av mina rader.

• Vi går mot vår och budgetarbetet inför 2015 har startat. Jag får anledning att återkomma till det.

• Kommunstyrelsens har haft sitt andra sammanträde för året. Översiktsplanen och samrådshandlingen godkändes för att ställas ut under två månader nu i vår. Meningen är att planen skall fastställas av Kommunfullmäktige i september. Se vidare information i denna skrift.
Reglerna för kommunens miljöpris och miljöstipendium är uppdaterade och kommer snart att finnas på kommunens hemsida. Kommunen har fått ett riktat statsbidrag inom äldreomsorgens- och handikappomsorgens verksamhet för kvalitetshöjande insatser. Kommunstyrelsen har nu tagit del av utvärderingen från 2013 och godkänt planerna för 2014 års insatser. Statsbidraget är på drygt 2 miljoner kronor oc h används bl a till kompetensutveckling, förbättring av matmiljö, utveckling av dagvård, utveckling av väntjänst, kultur i vården, utbildning av läsombud.

• Rekrytering av en ny socialchef pågår.

• Länsstyrelsen har varit på besök och diskuterat eventuellt kommande flyktingmottagande. Frågan kommer att diskuteras av politiken under den närmaste framtiden.

• Vid Kommunfullmäktigemötet i februari beslutades bl a att bifalla ett borgensåtagande för Vafab Miljö, att revidera Valnämndens reglemente, att anta Riktlinjer för gåvor och uppvaktning av tillsvidareanställda samt att avslå motionen om vårdhund inom kommunens äldreboende.

Vårhälsning

Skinnskatteberg den 13 mars 2014
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg