I en insändare i Fagersta-Posten den 23/5 skriver Carina Sandor (fp) att folkpartiet och centerpartiet råkat ut för att valaffischtavlor har försvunnit. Med anledning av att Carina Sandor i sin insändare skriver så här: (citat)” Vem eller vilka det är som roar sig med att förstöra både Folkpartiets och Centerpartiets valaffischer är ännu okänt, men vem den/ de sympatiserar med går inte att missta sig på, med tanke på att de affischer som får stå kvar tillhör (s)”. (slut citat) Eftersom detta är ett synnerligen märkligt och kränkande uttalande av Carina Sandor har jag idag skickat in följande svar till Fagersta-Posten:

Carina Sandor (fp) drar i sin insändare i Fagersta-Posten den 23/5 slutsatsen att det är sympatisörer till socialdemokraterna som rivit ner folkpartiets och centerpartiets valaffischer nu inför valet till Europaparlamentet. Det känns som synnerligen billiga poäng att försöka vinna med den typen av insinuation.
Socialdemokratiska valaffischer har försvunnit både i Bernshammar och i Riddarhyttan. Jag drar däremot inte den slutsatsen att det måste vara sympatisörer med de borgerliga Allianspartierna som gjort sig skyldiga till denna vandalisering.
För övrigt instämmer jag till fullo med Carina Sandor i hennes försvar för de grundläggande demokratiska rättigheterna som beskrivs i våra grundlagar.
Må kommande valrörelse i höst inte störas av odemokratiska element!

Lars Andersson
Socialdemokraterna
Skinnskatteberg

Annonser