Följande insändarsvar har jag skickat till Fagersta-Postens insändarredaktion, vi får se när den publiceras i vår lokaltidning, men här kan du läsa mitt svar redan nu.

Kalle på Kammarn har i FP 31/10 synpunkter på mitt agerande vid Kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Han bemöter mig med bildspråk och metaforer. Hans kritik handlar om att jag tar avstånd från sverigedemokraternas främlingsfientliga politik och att jag påvisar vilka rötter (sd) har i den bruna historien. Han menar indirekt att om jag hade agerat mera taktiskt så kanske (sd) skulle ha lagt ner sina röster och släppt fram vår fullmäktigekandidat.

Kalle, du skriver att ”som man bäddar får man ligga”. Ja, vi har inte tänkt bädda ner oss tillsammans med (sd) för att få fortsätta att styra kommunen. Vi vill styra kommunen genom att hitta breda politiska lösningar mellan de demokratiska partierna.

Kalle, du skriver ”att vi biter oss själva i svansen” när vi agerar på detta sätt och går miste om (sd):s stöd. Jag tycker att det vore hyckleri och dubbelmoral att ena stunden kritisera (sd) och andra stunden tiga för att få deras stöd.

Kalle, du skriver att jag ”borde ha insett att jag sågade av grenen som jag sitter på”. Så är det inte. Den gren som vi socialdemokrater sitter på har inte stöd av sverigedemokraterna, därför förstår jag inte ditt resonemang.

Kalle, du skriver att ”ju tystare man är desto klokare verkar man vara”. Berättigad kritik måste framföras. Det främlingsfientliga partiet sverigedemokraterna behöver komma ut ur skuggorna och få strålkastarna på sig när det gäller deras människosyn.

Kalle, jag tycker att du skulle ha ställt följande frågor till de borgerliga partierna (fp), (c) och (m) i Skinnskatteberg i stället för att angripa mig:
– Varför väljer ni i alliansen att sitta på en gren som stöds upp av sverigedemokraterna?
– Varför väljer ni att bädda ner er med sverigedemokraterna för att försöka få makten i Skinnskatteberg?
– Varför tiger ni under själva fullmäktigedebatten och inte kritiserar (sd) med ett enda ord?
Eller Kalle, vem du nu är, är du kanske rådgivare till den borgerliga Alliansen?

Lars Andersson (s)
Kommunalråd, Skinnskatteberg

Annonser