Pressmeddelande

Jag vill på detta vis meddela att vi socialdemokrater nu väljer att gå i opposition här i Skinnskatteberg och överlämnar därmed ledningen av kommunen till den borgerliga Alliansen fr o m årsskiftet.

Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna har med stöd av Sverigedemokraterna tillsatt Kommunfullmäktiges ordförande vid det konstituerande KF-mötet den 27 oktober. Vi socialdemokrater uppmanade Allianspartierna att lägga ner sina röster och släppa fram vår fullmäktigeordförandekandidat. Vi rödgröna har nämligen 15 mandat, Alliansen 14 mandat och SD 2 mandat. Det enda hedervärda hade varit att låta den större minoriteten få tillsätta KFO-posten. Så skedde inte.

Vid fullmäktigemötet i måndags – den 17 november – ställdes de rödgrönas budget mot Allianspartiernas budget. Alliansen fick återigen stöd av sverigedemokraterna och vid voteringen blev det alltså 16 röster för Alliansens budget och 15 röster för de rödgrönas budget.

De olika budgetalternativen skiljde sig åt på de sista 830 000 kronorna medel som har kommit in i budgetprocessen i ett sent skede pga höjda statsbidrag.

Vi rödgröna partier (s), (v) och (mp) ville dels föra tillbaka 630 000 kr till äldreomsorgen, medel som vi tidigare i budgetprocessen hade tagit bort från den sektorn, dels ville vi höja föreningsbidraget och bidragen till studieförbunden med 200 000 kr, dessa medel skulle ha styrts mot ungdomsverksamhet och integrationsverksamhet.

Alliansen valde i sin budget att för motsvarande medela prioritera skolskjutsar för barn i södra kommundelen som valt att gå i skolan i Kolsva i Köpings kommun. Dessutom anslog man medel för att tillsätta ett oppositionsråd.

Precis som vid valet till KF-ordförande fick Alliansen stöd av sverigedemokraterna. Den folkvalda församlingen valde att prioritera skolskjutsar ut ur kommunen och medel till oppositionsråd framför att avsätta medel till äldreomsorg och föreningsbidrag med satsning på ungdomar och integration.

Eftersom vi rödgröna nu har förlorat omröstningen om budget 2015 och eftersom det står klart att folkpartiet, centerpartiet och moderaterna har för avsikt att styra Skinnskattebergs kommun med stöd av sverigedemokraterna, väljer vi socialdemokrater nu att gå i opposition i samband med årsskiftet. Vi har inte för avsikt att nominera någon kandidat till varken ordförandeposten eller vice ordförandeposten i KS i samband med att valen till KS och nämnder skall ske den 15 december. Andre vice ordförandeposten i KS torde få bli vår eftersom vi är det största oppositionspartiet.

Vi socialdemokrater har sedan valet försökt att hitta en blocköverskridande överenskommelse med folkpartiet om hur kommunen skulle kunna styras i detta speciella läge, men det har inte varit möjligt.

Lars Andersson (s),
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg

Annonser