Pressmeddelande

Det parlamentariska läget i Skinnskatteberg är mycket speciellt. De tre borgerliga partierna i Alliansen (14 mandat) har med hjälp av sverigedemokraterna (2 mandat) vunnit två viktiga frågor i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktigeordförandeposten och Budgeten för 2015. (Vi rödgröna partier har 15 mandat)
Ett mycket märkligt beslut, som majoriteten (fp-c-m-sd) röstade fram vid senaste fullmäktigemötet och som innebär att KSO, kommunstyrelsens ordförande, skall ha ett arvode på 75% jämfört med nuvarande arvode är inte genomtänkt. Hur tänker man?
Samtidigt vill man tillsätta ett oppositionsråd på 75% ”för att ge insyn för oppositionen”.

En första tanke man kan få när man hör ett sådant förslag kan vara att det skulle vara bra att kunna få driva en offensiv oppositionspolitik genom detta oppositionsråd.

Men:
Vid närmare eftertanke, efter analyser och diskussioner med partivänner vill jag härmed meddela följande:
Socialdemokraterna i Skinnskatteberg tackar nej till erbjudandet om att få ett oppositionsråd. Anledningen till detta beslut är följande:

1.
Den här typen av uppgörelser måste föregås av politiska diskussioner innan ett val genomförs, man måste vara överens och skaka hand om detta. I det här fallet blev fullmäktige presenterat ett färdigt förslag vid sittande bord, där Allianspartierna ville inrätta ett oppositionsråd på 75%. Mycket märkligt.

2.
Vi anser inte att Skinnskatteberg har råd med ett oppositionsråd på 75%. Vi har att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och i detta fall skulle dessa medel bättre kunna användas inom äldreomsorgen så som föreslogs i de rödgrönas budget.

3.
Vi förstår inte varför Alliansen drar ner Kommunalrådets arvode till 75% jämfört med det arvode som har gällt fram till nu. Ett kommunalråds arbetstid är givetvis flexibel, men de veckor som undertecknad jobbat mindre är 40 timmar under en och samma vecka är synnerligen lätträknade under de snart sex år som jag har varit Kommunstyrelsens ordförande. Hur tänker Alliansen? Ska alliansens kommunalråd jobba 75%?

4
I media i fredags (21/11) säger Carina Sandor i Fagersta-Posten och Radio Västmanland att vi kan inte ”fortsätta i samma anda med krigföring” då gör vi ”kommunen och medborgarna en otjänst”. Man förundras. Carina Sandor talar om att ”hitta en samverkan i den politiska vardagen”.
Från socialdemokraternas sida har vi i ett tidigare skede haft ett väl genomtänkt förslag till överenskommelse över blockgränsen som har avvisats av folkpartiet.

5
Vem är det som ”för krig”? Inte vi. Vi försöker bedriva politik.
Allianspartierna (fp), (c ) och (m) har valt att tillsätta en kommunfullmäktigeordförande med stöd av sverigedemokraterna. Sedan fastställde (fp), ( c ), (m) och (sd) budget 2015. Där fanns idén om ett oppositionsråd på 75% med och där ingår busspengar för elever som går i skolan i Kolsva. Båda förslagen är ej beredda i vare sig budgetberedningen, ledningsutskottet eller kommunstyrelsen.

6
Alliansen har valt att ta med sverigedemokraterna i skutan för att segla vidare, och nu kommer man när klockan redan är slagen och ”vill hitta en samverkan i den politiska vardagen”!
Vi har redan för en vecka sedan aviserat att vi går i opposition.

Slutsatsen som vi socialdemokrater nu drar efter att ha funderat noga är att vi inte kan tacka ja till den oppositionsrådsplats som erbjuds av Kommunfullmäktiges majoritet fp-c-m-sd.
Vi kommer att föreslå att motsvarande medel återförs till äldreomsorgen.

Skinnskatteberg 2014 11 23
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
Skinnskatteberg

Annonser