Två reservationer efter KF 17 nov -14

I samband med fullmäktigemötet senast valde vi socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet att reservera oss mot två olika beslut. Här kan du läsa våra två reservationer, som lämnades in till kommunen idag innan det att KF-protokollet justerades

Reservation
§ 68 Kommunfullmäktige 2014-11-17
Budget 2015 och plan 2016-2017 för Skinnskattebergs kommun

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag som också är kommunstyrelsens förslag.
Vi vill kommentera två av förslagen som (fp), ( c), ( m) och (sd) har fattat beslut om
1
Att avsätta 480 000 kr för skolskjuts för barn som har valt en annan skola än den kommunala.
Kommunen är inte skyldig att stå för dessa kostnader, varje barn får med sig sin skolpeng till den skola de har valt som täcker kostnaden för skolskjuts. Kostnader och konsekvenser är inte utredda, man har heller inte beaktat likabehandlingsprincipen. Att välja vissa barn som går i vissa skolor och betala deras skolskjutsar strider mot kommunallagen.
2.
Att avsätta 450 000 kr för att inrätta ett oppositionsråd.
Fullmäktige fick ett färdigt förslag vid sittande bord, där Allianspartierna ville inrätta ett oppositionsråd på 75%. Den här typen av konstruktioner måste föregås av politiska diskussioner, man måste vara överens om ett sådant här upplägg i god tid innan beslut skall fattas.
Vi anser inte att Skinnskatteberg har råd med ett oppositionsråd på 75%. Vi har att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och i detta fall skulle dessa medel bättre kunna användas inom äldreomsorgen så som föreslogs i de rödgrönas budget.

Lars Andersson, socialdemokraterna
Fredrik Skog, vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, miljöpartiet


Reservation
§ 72 Kommunfullmäktige 2014-11-17
Förändring av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen – kommunstyrelsens storlek

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag som också är kommunstyrelsens förslag.
Ledningsutskottet har under ett års tid diskuterat behovet av att göra kommunstyrelsen mindre och mera hanterlig. Om detta har de politiska partierna varit överens. Vår mening är att detta beslut skulle ha kunnat fattas nu och innebära kostnadsbesparingar, även om organisationsöversynen i övrigt går ut på remiss

Lars Andersson, socialdemokraterna
Fredrik Skog, vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, miljöpartiet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s