Vid kommunfullmäktigemötet i måndags den 15/12 lämnade vi rödgröna partier in en gemensam motion. Motionen handlar om hur vi rödgröna partier vill att de medel skall användas som (fp), (c), (m) och (sd) hade avsatt för ett oppositionsråd.

Motion

Vid kommunfullmäktigemötet den 17 november 2014 beslutades om Budget 2015. Alliansens yrkande om att inrätta ett oppositionsråd på 75% och därmed anslå 450 000 kr till detta ändamål antogs av en majoritet av kommunfullmäktige. Folkpartiet, centerpartiet, moderaterna och sverigedemokraterna röstade för detta yrkande.

Eftersom frågan om att inrätta ett oppositionsråd på 75% kom upp vid sittande bord och inte alls var förankrat i tidigare överläggningar mellan partierna och eftersom vi rödgröna partier gör den bedömningen att Skinnskattebergs kommun inte har råd med ett oppositionsråd på 75% röstade vi för vårt budgetförslag som inte innehöll någon satsning på ett oppositionsråd.

Inget av våra tre partier kommer under dessa omständigheter göra anspråk på att tillsätta ett oppositionsråd.

Vi yrkar därför att de medel som kommunfullmäktige anslog till detta oppositionsråd – 450 000 kr- skall återföras till äldreomsorgen och till viss del kompensera för de neddragningar som budgetberedningen hade gjort i ett tidigare skede.

Skinnskatteberg 2014 12 15

Lars Andersson, Socialdemokraterna
Fredrik Skog, Vänsterpartiet
Sheila Imamovic Skog, Miljöpartiet

rodgronbild

Annonser