Den borgerliga Alliansen + SD = sant i Skinnskatteberg

Pressmeddelande 2015 01 20

(Denna text har jag idag skickat som pressmeddelande till media.)

Under de månader som gått sedan valet i september har folkpartiet, centerpartiet och moderaterna i Skinnskatteberg hävdat att man inte haft något samarbete med sverigedemokraterna. ”Vi kan inte rå för hur de röstar” har varit ett mantra som Carina Sándor och hennes alliansvänner har upprepat i tidningar, i radio och i olika politiska sammanhang när man tillsatt fullmäktigeordförande och röstat igenom budget med hjälp av (sd).

Idag i samband med kommunstyrelsens möte i Skinnskatteberg stod det klart att Sverigedemokraterna hade för avsikt att även stödja alliansens nomineringar av ledamöter och ersättare när de fyra utskotten i Kommunstyrelsen skulle väljas. Vi inom den rödgröna gruppen – (s), (v) och (mp) – beslutade då vid en ajournering av mötet, att avstå från att begära val till utskotten enligt proportionalitet, så som vallagen medger.

Det visade sig också när vi väl gick till val att den borgerliga Alliansen och Sverigedemokraterna hade en gemensam ”lista” till utskottsvalen. Folkpartiet, centerpartiet och moderaterna hade lämnat plats för sverigedemokraterna till två av Alliansens ersättarplatser när valen gjordes.

Från och med nu är det alltså helt uppenbart att de borgerliga Allianspartierna och sverigedemokraterna har ett organiserat samarbete i Skinnskattebergs kommun. Detta är mycket uppseendeväckande.

Efter alla diskussioner som varit i olika sammanhang kan man undra vad de tre borgerliga partiernas representanter på länsnivå och riksnivå säger om detta.

Lars Andersson (s)
Andre vice ordförande i KS
i Skinnskatteberg

Je suis Charlie

Journalisterna på satirmagasinet Charlie Hebdo i Paris hade redaktionsmöte igår onsdag. Tre tungt beväpnade personer tog sig in på den polisbevakade tidningsredaktionen och bokstavligen massakrerade de journalister som befann sig där.

Terrorns syfte är att skrämma människor.

När vår yttrandefrihet och demokratiska grund på detta sätt attackeras, känns det viktigt att notera att avståndstagandet från denna fruktansvärda händelse är brett och tydligt.

Försvara yttrande och tryckfriheten!

je suis charlie

Bloggen får nytt namn

Bäste bloggläsare!
Som du ser ovan har min blogg bytt namn. Tidigare hette bloggen ”andersson – tankar från Skinn(s)katteberg. Merparten av inläggen handlade om politiken i Skinnskattebergs kommun och innehöll tankar, funderingar och inlägg från min tid som kommunalråd.

Namnbytet till ”andersson – tankar från Riddarhyttan” handlar om att min ambition är att ändra focus en aning så att bloggens perspektiv numera ska förskjutas och inte domineras av kommunpolitiken.

Vi får se hur jag lever upp till detta!
Det är i Riddarhyttan jag bor.

Första januari 2015

Första januari 2015. God fortsättning på det nya året.

Från och med idag är jag inte längre Kommunstyrelsens ordförande i Skinnskattebergs kommun.

I demokratibranchen prövas politikerna vart fjärde år. Vi socialdemokrater gick framåt i valet här i Skinnskatteberg, men ett av våra samarbetspartier, mp, gick tillbaka och tappade ett mandat. Sverigedomokraterna ökade med ett mandat och plötsligt hade vi en ny politisk karta här i kommunen.

När den borgerliga alliansen tog stöd av SD och tillsatte ordförande i kommunfullmäktige och röstade genom sin budget, beslutade vi socialdemokrater att gå i opposition.
Till att börja med kändes detta surt och var inte roligt alls.

Jag har haft förmånen att få sitta i kommunledningen i snart sex år. Det har varit roligt, spännande, givande, utvecklande och intressant. Jag har träffat och lärt känna många nya människor. Jag ångrar inte en dag att jag tackade ja till att bli ordförande i kommunstyrelsen 2008/2009.

Samtidigt har det varit ett tidskrävande uppdrag där det gäller att finnas till hands dygnet runt. Jag hade tänkt fortsätta som kommunalråd ett par år till, men så blev det inte nu.

Jag vill tacka för det samarbete som jag har haft med kommunmedborgare, politiker och tjänstemän i kommunen samt företagare och föreningsmänniskor i Skinnskatteberg.
Jag vill också tacka våra grannkommuner, organisationer och myndigheter i länet för ett gott samarbete.

Denna första dag på det nya året känns det inte längre bittert, utan det kan rent av finnas en känsla av lättnad också, och jag ser framtiden an med tillförsikt..
Ha det gott!