Första januari 2015. God fortsättning på det nya året.

Från och med idag är jag inte längre Kommunstyrelsens ordförande i Skinnskattebergs kommun.

I demokratibranchen prövas politikerna vart fjärde år. Vi socialdemokrater gick framåt i valet här i Skinnskatteberg, men ett av våra samarbetspartier, mp, gick tillbaka och tappade ett mandat. Sverigedomokraterna ökade med ett mandat och plötsligt hade vi en ny politisk karta här i kommunen.

När den borgerliga alliansen tog stöd av SD och tillsatte ordförande i kommunfullmäktige och röstade genom sin budget, beslutade vi socialdemokrater att gå i opposition.
Till att börja med kändes detta surt och var inte roligt alls.

Jag har haft förmånen att få sitta i kommunledningen i snart sex år. Det har varit roligt, spännande, givande, utvecklande och intressant. Jag har träffat och lärt känna många nya människor. Jag ångrar inte en dag att jag tackade ja till att bli ordförande i kommunstyrelsen 2008/2009.

Samtidigt har det varit ett tidskrävande uppdrag där det gäller att finnas till hands dygnet runt. Jag hade tänkt fortsätta som kommunalråd ett par år till, men så blev det inte nu.

Jag vill tacka för det samarbete som jag har haft med kommunmedborgare, politiker och tjänstemän i kommunen samt företagare och föreningsmänniskor i Skinnskatteberg.
Jag vill också tacka våra grannkommuner, organisationer och myndigheter i länet för ett gott samarbete.

Denna första dag på det nya året känns det inte längre bittert, utan det kan rent av finnas en känsla av lättnad också, och jag ser framtiden an med tillförsikt..
Ha det gott!

Annonser