Pressmeddelande 2015 01 20

(Denna text har jag idag skickat som pressmeddelande till media.)

Under de månader som gått sedan valet i september har folkpartiet, centerpartiet och moderaterna i Skinnskatteberg hävdat att man inte haft något samarbete med sverigedemokraterna. ”Vi kan inte rå för hur de röstar” har varit ett mantra som Carina Sándor och hennes alliansvänner har upprepat i tidningar, i radio och i olika politiska sammanhang när man tillsatt fullmäktigeordförande och röstat igenom budget med hjälp av (sd).

Idag i samband med kommunstyrelsens möte i Skinnskatteberg stod det klart att Sverigedemokraterna hade för avsikt att även stödja alliansens nomineringar av ledamöter och ersättare när de fyra utskotten i Kommunstyrelsen skulle väljas. Vi inom den rödgröna gruppen – (s), (v) och (mp) – beslutade då vid en ajournering av mötet, att avstå från att begära val till utskotten enligt proportionalitet, så som vallagen medger.

Det visade sig också när vi väl gick till val att den borgerliga Alliansen och Sverigedemokraterna hade en gemensam ”lista” till utskottsvalen. Folkpartiet, centerpartiet och moderaterna hade lämnat plats för sverigedemokraterna till två av Alliansens ersättarplatser när valen gjordes.

Från och med nu är det alltså helt uppenbart att de borgerliga Allianspartierna och sverigedemokraterna har ett organiserat samarbete i Skinnskattebergs kommun. Detta är mycket uppseendeväckande.

Efter alla diskussioner som varit i olika sammanhang kan man undra vad de tre borgerliga partiernas representanter på länsnivå och riksnivå säger om detta.

Lars Andersson (s)
Andre vice ordförande i KS
i Skinnskatteberg

Annonser