Kommentar angående avtal

Nedanstående insändarsvar har jag idag skickat till Fagersta-Posten

Två olika insändare i Fagersta-Posten har berört det avtal som undertecknad har träffat med skolledningen/förvaltningen i Skinnskattebergs kommun i samband med att mitt uppdrag som kommunalråd avslutades den sista december 2014. Jag vill här göra följande kommentar:

Under de nästan sex år som jag har varit kommunstyrelsens ordförande har jag varit tjänstledig från min anställning som lärare i kommunen. När det stod klart att jag inte längre skulle ha kvar uppdraget som kommunalråd förde jag givetvis en diskussion med skolledningen om hur mitt sista år som lärare skulle läggas upp, innan min pensionering. Jag fick tre olika erbjudanden. Jag tackade ja till ett av dessa, vilket innebar att jag erbjöds sex lärarmånadslöner mot att jag inte hade anspråk på att komma tillbaka till min tjänst. Ett upplägg som var bra för skolan och bra för mig.

Ett engångsbelopp på 82 321 kr är utbetalt efter att marginalskatt och sociala avgifter dragits av. Detta motsvarar 13 720 kr/månad i sex månader. Det är en uppgörelse mellan mig som lärare och skolledningen/förvaltningen. Någon kvarts miljon har alltså inte utbetalats till mig ”på ett bräde” och det handlar heller inte om någon ”politikerpension” som har antytts.

Lars Andersson
Skinnskatteberg

Visste du att π har en egen dag!

Pi-dagen är en dag tillägnad talet pi (π ≈ 3,141592653589793…) som inträffar den 14 mars varje år.
Pi är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter.

Anledningen till att pi-dagen inträffar den 14 mars är att datumet i amerikanskt datumformat skrivs 3/14 och kommer från att pi ofta avrundas till 3,14. I många länder har denna dag blivit en dag då matematik uppmärksammas på olika sätt av skolor, kommuner, organisationer och företag.

Så var det med det…

pi

Upplyst

Ibland tar saker och ting tid.

Alldeles i början när jag hade blivit kommunalråd i Skinnskatteberg, våren 2009, kontaktade jag dåvarande Vägverket och påtalade att trafiksäkerheten i korsningen efter riksväg 66 där Skinnskattebergsvägen viker av upp mot Gunnilbo, var mycket bristfällig. I mörker var det nästan omöjligt att se var man skulle svänga.
Vägverket sa att pengar fanns avsatt i budget för att sätta upp belysning, men man kunde inte lova när så skulle ske.
I olika sammanhang har jag sedan lyft frågan och påminnt Vägverket, numera Trafikverket om denna fråga.
Nu, när jag nyligen slutat som kommunalråd sex år senare, har belysningen för en tid sedan monterats upp och trafiksäkerheten avsevärt förbättrats. Korsningen är numera upplyst.

Ibland tar det tid.

lyktstolpe