Ibland tar saker och ting tid.

Alldeles i början när jag hade blivit kommunalråd i Skinnskatteberg, våren 2009, kontaktade jag dåvarande Vägverket och påtalade att trafiksäkerheten i korsningen efter riksväg 66 där Skinnskattebergsvägen viker av upp mot Gunnilbo, var mycket bristfällig. I mörker var det nästan omöjligt att se var man skulle svänga.
Vägverket sa att pengar fanns avsatt i budget för att sätta upp belysning, men man kunde inte lova när så skulle ske.
I olika sammanhang har jag sedan lyft frågan och påminnt Vägverket, numera Trafikverket om denna fråga.
Nu, när jag nyligen slutat som kommunalråd sex år senare, har belysningen för en tid sedan monterats upp och trafiksäkerheten avsevärt förbättrats. Korsningen är numera upplyst.

Ibland tar det tid.

lyktstolpe

Annonser