Pi-dagen är en dag tillägnad talet pi (π ≈ 3,141592653589793…) som inträffar den 14 mars varje år.
Pi är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter.

Anledningen till att pi-dagen inträffar den 14 mars är att datumet i amerikanskt datumformat skrivs 3/14 och kommer från att pi ofta avrundas till 3,14. I många länder har denna dag blivit en dag då matematik uppmärksammas på olika sätt av skolor, kommuner, organisationer och företag.

Så var det med det…

pi

Annonser