Nedanstående insändarsvar har jag idag skickat till Fagersta-Posten

Två olika insändare i Fagersta-Posten har berört det avtal som undertecknad har träffat med skolledningen/förvaltningen i Skinnskattebergs kommun i samband med att mitt uppdrag som kommunalråd avslutades den sista december 2014. Jag vill här göra följande kommentar:

Under de nästan sex år som jag har varit kommunstyrelsens ordförande har jag varit tjänstledig från min anställning som lärare i kommunen. När det stod klart att jag inte längre skulle ha kvar uppdraget som kommunalråd förde jag givetvis en diskussion med skolledningen om hur mitt sista år som lärare skulle läggas upp, innan min pensionering. Jag fick tre olika erbjudanden. Jag tackade ja till ett av dessa, vilket innebar att jag erbjöds sex lärarmånadslöner mot att jag inte hade anspråk på att komma tillbaka till min tjänst. Ett upplägg som var bra för skolan och bra för mig.

Ett engångsbelopp på 82 321 kr är utbetalt efter att marginalskatt och sociala avgifter dragits av. Detta motsvarar 13 720 kr/månad i sex månader. Det är en uppgörelse mellan mig som lärare och skolledningen/förvaltningen. Någon kvarts miljon har alltså inte utbetalats till mig ”på ett bräde” och det handlar heller inte om någon ”politikerpension” som har antytts.

Lars Andersson
Skinnskatteberg

Annonser