Låt oss bygga flera hyresrätter i Skinnskattebergs kommun – en motion

Följande motion har jag lämnat till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg vid sammanträdet den 27 april. I vår handlingsplan inför valet i september 2014 lovade vi socialdemokrater att titta på möjligheterna till bostadsbyggande i Skinnskatteberg under denna mandatperiod. Så här ser vår motion ut:

Skinnskattebergs kommun ska vara en attraktiv kommun som människor vill verka och bo i – så säger vi i kommunens vision. Samtidigt vet vi att det finns en stor efterfrågan på bostäder och lägenheter i i kommunen. Skinnskattebergs kommun har ambitionen att invånarantalet skall växa, men i dagsläget är kommunens lägenheter välfyllda och för första gången har en kö till kommunens lägenheter upprättats. De privata hyresvärdarna och bostadsrättsföreningarna rapporterar också om välfyllda hus. Flera lägenheter behövs alltså i kommunen.

Vi behöver fler lägenheter av olika kategorier, både för att arbetande i kommunen ska kunna bosätta sig här, men också för att ungdomar ska kunna bo kvar i Skinnskatteberg när de lämnar föräldrahemmet. Äldre personer som inte vill eller orkar bo kvar i sina villor skall också ha möjlighet att flytta till attraktiva lägenheter. Ett ökat antal lägenheter gör att en rotation på bostadsmarknaden sker och att även tillgången på bostadsrätter och villor ökar.

Samtidigt som vi vet att det pågår ett arbete med att ta fram en underhållsplan för kommunens befintliga hyresbostäder vill vi med denna motion väcka frågan om att utreda möjligheterna att bygga nya hyreslägenheter som passar både yngre och äldre i kommunen. Mindre och medelstora lägenheter med rimlig hyra ska prioriteras. Bostadsproduktionen ska ske på ett miljövänligt sätt och med låg energiförbrukning.

Byggnation av nya hyreslägenheter skulle både kunna ske helt centralt i tätorten på tomtmark som kommunen äger och/eller i t ex sjönära läge vid Krabovägen, som pekas ut som LIS-område i översiktsplanen. Eventuellt kan givetvis även andra platser vara möjliga.
Det är viktigt att kommunen prövar om statliga bidrag kan utgöra en möjlighet till finansiering för denna typ av byggnation. En rimlig nivå kan vara att ca 30 lägenheter byggs inom de närmaste åren av kommunen i Skinnskattebergs tätort.

Med utgångspunkt från intentionerna i denna motion vill vi

– att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett genomarbetat underlag så att beslut i KF om att nya hyreslägenheter skall byggas, av kommunen inom de närmaste åren, kan fattas av fullmäktige senast i juni 2016.

För Socialdemokraterna i Skinnskatteberg
/ Lars Andersson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s