I en motion till fullmäktige i Skinnskatteberg, från två vänsterpartister med en rad olika förslag om satsningar efter strandpromenaden med mera, finns ett förslag som jag anser att kommunen skall titta närmare på. Det handlar om att anlägga en brygga ut i sjön Nedre Vättern för allmänheten.

Bryggan skall vara anpassad för funktionshindrade och placeras på ett ställe så att den lätt nås från centrum av samhället, förslagsvis någonstans nedanför Brasgränd. Bryggan skall göras stabil och säker och kunna användas för picknickstunder, mete, avkoppling mm

Utifrån dessa tankar vill jag att Tekniska utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
– att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag med ekonomisk kalkyl vad det skulle kosta att anlägga en handikappanpassad brygga i Nedre Vättern.

Lars Andersson
ledamot i Tekniska utskottet
lars.andersson@riddarhyttan.nu

Annonser