Halvtid – september 2016

Halva mandatperioden har nu gått. Om två år är det val igen. Vi socialdemokrater styr inte längre Skinnskattebergs kommun, men vi för en ansvarsfull oppositionspolitik. Lena Lovén Rolén är numera vår talesperson och frontfigur, tillika vår kommunalrådskandidat vid valet hösten 2018.

Jag vill här redovisa tre frågor som vi har drivit under de senaste två åren i linje med vårt valmanifest från hösten 2014:

1. Bostadsfrågan!
Vi har lagt en motion till kommunfullmäktige som går ut på att kommunen måste ta sitt ansvar och se över möjligheterna att bygga flera bostäder i Skinnskattebergs kommun. Allianspartierna, som nu styr kommunen, ville avslå motionen i Kommunfullmäktige och Carina Sandor – kommunstyrelsens ordförande – hävdade att den privata marknaden skulle ta sitt ansvar och bygga. Eftersom alliansens stödparti SD inte var närvarande vid det fullmäktige som behandlade vår motion så antogs motionen. Tyvärr har utredningen om bostadsbyggandet dragit ut på tiden, men nu finns ett underlag från förvaltningen som handlar om ev kommande bostadsbyggande!
Vi socialdemokrater tar denna fråga på allvar och kommer att driva den vidare.

2. Utemiljön – Ny lekplats!
Vi socialdemokrater bidrog till att medel avsattes i årets budget för att göra en stor lekplats i Skinnskatteberg. Detta är nu på gång, men vi hade i vårt remissvar ett annat förslag till placering. Närmare centrum, på grönytan vid Sotvretsvägen. Dessutom ville vi att lekparken skulle vara attraktiv för olika åldrar, inte enbart för barn.

3. Skolans utveckling
Inom kommunstyrelsen har våra s-politiker varit aktiva med att följa upp arbetet med skolans utveckling, bevaka regeringens satsningar på skola och omsorg så att dessa satsningar skall komma Skinnskatteberg till del. Det ökade antalet barn som kommit till Skinnskatteberg som ensamkommande flyktingar eller med sina föräldrar för att söka asyl har ställt stora krav på skolan. Vi jobbar för att resurser skall finnas så att skolan blir bra för alla.

Vi kommer att fortsätta vara aktiva som oppositionsparti och hoppas givetvis att detta skall bära frukt om två år och att Skinnskatteberg återigen då kan få en kommunledning som leds av socialdemokrater.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s