Om mig

Jag heter Lars Andersson och bor i Riddarhyttan i Bergslagen. Är sambo, far och farfar.
Är kassör i Riddarhyttans (s)-förening, styrelseledamot i Skinnskattebergs Arbetarekommun och Fullmäktigeledamot sedan valet 2002.
Jag är Kommunstyrelsens andre vice ordförande sedan årsskiftet 2014/2015 och numera fritidspolitiker.
På min fritid spelar jag schack och släktforskar en aning. Varmkomposterar hushållsavfallet och har gett ut ett par diktsamlingar på mitt egna förlag.

Annonser