Blev du långlaten? 3.0

Runt om i Sverige blir man olika saker om man sover längst på morgnarna under påskveckan. Här kommer en liten sammanställning av vad man blir i Riddarhyttan med omnejd. Jag har publicerat denna lista tidigare i min blogg, nu kommer den igen med några uppdateringar. Min sambos far, Sven Källberg, är huvudkällan till dessa faktauppgifter. Sven dog i juli 2013.

En anledning till att jag publicerar detta blogginlägg igen är också att många google-sökningar hittar min blogg just när sökningen är ”långlaten”, och imorgon är det ju just Långfredag!
Håll till godo!

Söndag – Palmoxen
Måndag – Svulten
Tisdag – Feten
Onsdag – Askfisen
Torsdag – Skärskumpen alt. Kråklorten
Fredag – Långlaten
Lördag – Äggskäppa alt. Stäckukött
Söndag – Påskloska
Måndag – Andagstoska
Tisdag – Tredjedag knös
Onsdag – Fjärdedag Stjärtfjärding

Noteringar i tidigare kommentarer:

 • Den som blev Fjärdedag Stjärtfjärding fick tömma dasset när påskhelgen var över, åtminstone i Frövitrakten.
 • Man kan också se att traditionen är äldre än 1770-talet eftersom man slutade fira tredjedag påsk då.

Kommentar angående avtal

Nedanstående insändarsvar har jag idag skickat till Fagersta-Posten

Två olika insändare i Fagersta-Posten har berört det avtal som undertecknad har träffat med skolledningen/förvaltningen i Skinnskattebergs kommun i samband med att mitt uppdrag som kommunalråd avslutades den sista december 2014. Jag vill här göra följande kommentar:

Under de nästan sex år som jag har varit kommunstyrelsens ordförande har jag varit tjänstledig från min anställning som lärare i kommunen. När det stod klart att jag inte längre skulle ha kvar uppdraget som kommunalråd förde jag givetvis en diskussion med skolledningen om hur mitt sista år som lärare skulle läggas upp, innan min pensionering. Jag fick tre olika erbjudanden. Jag tackade ja till ett av dessa, vilket innebar att jag erbjöds sex lärarmånadslöner mot att jag inte hade anspråk på att komma tillbaka till min tjänst. Ett upplägg som var bra för skolan och bra för mig.

Ett engångsbelopp på 82 321 kr är utbetalt efter att marginalskatt och sociala avgifter dragits av. Detta motsvarar 13 720 kr/månad i sex månader. Det är en uppgörelse mellan mig som lärare och skolledningen/förvaltningen. Någon kvarts miljon har alltså inte utbetalats till mig ”på ett bräde” och det handlar heller inte om någon ”politikerpension” som har antytts.

Lars Andersson
Skinnskatteberg

Bloggen får nytt namn

Bäste bloggläsare!
Som du ser ovan har min blogg bytt namn. Tidigare hette bloggen ”andersson – tankar från Skinn(s)katteberg. Merparten av inläggen handlade om politiken i Skinnskattebergs kommun och innehöll tankar, funderingar och inlägg från min tid som kommunalråd.

Namnbytet till ”andersson – tankar från Riddarhyttan” handlar om att min ambition är att ändra focus en aning så att bloggens perspektiv numera ska förskjutas och inte domineras av kommunpolitiken.

Vi får se hur jag lever upp till detta!
Det är i Riddarhyttan jag bor.

Många kom till Gruvmöte

Riddarhyttans (s)-förening anordnade ikväll ett öppet informationsmöte om planerna på att återigen starta järnmalmsbrytning i Riddarhyttefältet i Bäcka. Drygt 100 personer kom till mötet!

Stefan Sädbom från Bergskraft inledde med att berätta om världsmarknaden just nu när det gäller behovet av olika metaller. Han fortsatte att berätta om vilka gruvor som är aktiva i Sverige just nu.  I Bergslagen finns just nu tre gruvor i drift, Garpenberg i Hedemora kommun, Lovisagruvan i Lindesberg och Zinkgruvan i Askersund. I dagarna startar Dannemora gruva sin kommersiella brytning. Tre gruvor planerar att starta omkring 2015. Det är gruvorna i Grängesberg, Blötberget och Håksberg som är aktuella.

Staffan Bennerdt, vd vid Dannemora Mineral, berättade därefter om arbetet med att starta gruvbrytningen i Dannemora. Planeringen och förberedelserna har tagit ca sju år. Malmen kommer att skeppas ut till Europa via Hargshamn. Dannemora och Hargshamn ligger i Östhammars kommun. När gruvbrytningen nu kommer igång räknar man med at ha ca 40% kvinnor antällda under jord.

Lennart Falk, grundare av Danemora mineral och geolog redogjorde för företagets planer på att starta gruvbrytningen i Riddarhyttan. Bl a berättade han om vilka miljökrav som finns när det gäller att starta en gruvdrift. Han berättade också om arbetsmiljön under jord vid modern gruvdrift. Totalt räknar man med att anställa ca 100 medarbetare i Riddarhyttan och start kommer troligtvis att kunna ske 2019-2020.

Många intressanta frågor ställdes efter kaffet…
Fortsättning torde följa vad det lider.

Ett viktigt arbete för samhället är att se till att vägar och järnvägar rustas upp, att utbildning till bergarbetare mm planeras samt att servicen i närsamhället  uppfyller de krav som utvecklingen kräver.

Blev du Långlaten?

Runt om i Sverige blir man olika saker om man sover längst på morgnarna under påskveckan. Här kommer en liten sammanställning av vad man blir i Riddarhyttan med omnejd. Jag har publicerat denna lista tidigare, nu kommer den igen med några uppdateringar. Håll till godo!

Söndag – Palmoxen
Måndag – Svulten
Tisdag – Feten
Onsdag – Askfisen
Torsdag – Skärskumpen alt. Kråklorten
Fredag – Långlaten
Lördag – Äggskäppa alt. Stäckukött
Söndag – Påskloska
Måndag – Andagstoska
Tisdag – Tredjedag knös
Onsdag – Fjärdedag Stjärtfjärding

Not.
Den som blev Fjärdedag Stjärtfjärding fick tömma dasset när påskhelgen var över!

Kommunstyrelsemöte och vardagsarbete

KSO-logg vecka 43
Ett axplock från veckan som gick:

 • Pensionärs och handikappråd i måndags.
 • Kommunstyrelse med många viktiga frågor
  – Vi enades om ett budgetförslag för 2011, tas av KF 15 november
  – Beslutades föreslå KF att inköpa Fastigheterna på Släntvägen i Skinnskatteberg och Alstigen i Riddarhyttan. De borgerliga Alliansen reserverade sig.
  – Beslut om utveckling av den politiska organisationen.
  – Inriktningsbeslut om att samarbeta med Landstinget om att försöka hitta nya verksamheter för fd Folkhögskolans lokaler. (se föregående inlägg)
 • Deltog i ledarutbildningskurs en dag tillsammans med KC
 • Beredning av kommande KS AU
 • Tid för samtal, brevsvar, inläsning av handlingar mm
 • Kommande vecka bl a

 • Översiktsplanearbete
 • Beredning Folkhälsoråd
 • NVU-direktionsmöte
 • Personalberedning VKL
 • mm
 • Parkeringsplats blir Skate- och Cykelpark!

  Följande insändarsvar inskickat till Fagersta-Posten

  Johnny Strömberg (FP 5/8) konstaterar med all rätt att parkeringplatsen vid stationsområdet i Skinnskatteberg under senare tid allt mer blev en uppställningsplats för skrotbilar och trasiga husvagnar. Som insändarskribenten och andra säkert konstaterat så är detta problem nu åtgärdat och återvinningscontainrarna är placerade mera avsides. Samtidigt har arbetet med att iordningställa den skate- och cykelpark som kommunen beslutat om nu påbörjats.
  Förhoppningsvis kommer denna anläggning inom den närmaste framtiden utgöra ett levande och trevligt inslag i Skinnskattebergs centrum.

  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens ordförande
  Skinnskatteberg.

  Mottagning i Blå hallen

  Charlotte Jansson, ordförande i Kommunfullmäktige och jag, ordförande i Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg deltog fredagen den 18 juni vid Regeringens mottagning i Blå hallen i Stadshuset i Stockholm. Representanter från Sveriges alla kommuner och Landsting var inbjudna för att hylla Kronprinsessan Viktoria och Daniel Westlings stundande bröllop. Samtidigt överlämnade vi ett brev där kommunens gåva till brudparet tillkännagavs. Skinnskatteberg bjuder nämligen alla boende inom äldreomsorgen på en trerätters middag tisdagen den 22 juni med anledning av bröllopet.
  Fotograf Pawel Flato.

  Här hälsar jag på Kronprinessan Viktoria.

  Ang kommande gruvdrift i Riddarhyttan.

  Detta är ett svar som jag idag skriver i kommunens dialogforum. För att flera medborgare skall informeras om detta, publicerar jag det nu även här på min blogg

  Jag har helt nyligen fått kontakt med företagsledningen vid gruvan i Dannemora. Lennart Falk meddelar att man pumpat ur Dannemoragruvan ner till 460 m-nivån och att framgångsrik provbrytning har påbörjats.

  Lågkonjunkturen under 2009 gjorde att flera masugnar i Europa stod stilla, men att det nu återigen går att sälja malmen.

  Vad gäller Riddarhyttan så står Dannemora Minerals planer fast. Om brytningen i Dannemora gruva fortsätter att vara framgångsrik planerar företaget att investera i Riddarhyttan. Tidsmässigt innebär detta att en verksamhet kan komma igång inom 5 – 10 år.

  Lars Andersson
  KS-ordförande
  Skinnskatteberg

  Dementi av rykten gällande fritidsgården Sture

  I Skinnskatteberg har under senaste tiden florerat rykten om att verksamheten vid Allaktivitetshuset Sture ska läggas ner. Detta är falska rykten.

  Sture kommer att ha samma öppettider denna sommar som tidigare år. En annons i lokalpressen kommer inom kort att informera om vilka öppettiderna är. Tiderna kommer också att finnas på kommunens hemsida. I höst kommer verksamheten att fortsätta som tidigare.

  Lars Andersson (s)
  Ordförande Kommunstyrelsen

  Stig Johansson (s)
  Ordförande Utbildning- och Kulturutskottet.

  Om diskussionsforum och länkar

  Vad gäller beslutet att stänga kommunens diskussionsforum är det ett beslut som den ansvarige utgivaren för hemsidan, dvs kommunchefen har tagit.

  Vad gäller länkar från kommunens hemsida till andra hemsidor och bloggar är min bestämda uppfattning följande: Länkar skall finnas till alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige och som har lokala hemsidor. Länkar till hemsidor och bloggar som politiskt förtroendevalda i kommunen har, anser jag också ska finnas, på samma sätt som Riksdagens hemsida länkar till riksdagsledamöternas personliga hemsidor. Det ska vara lätt att hitta information om partiernas och de förtroendevaldas tankar och förslag, ställningstaganden och pressmeddelanden. Öppenhet skall råda. Låt oss gärna diskutera detta vid något kommunstyrelsemöte.

  Vad gäller Sándor/Lejons avslutning av sitt inlägg om jämförelser med ”brända jordens taktik”, maktpiskor och aska, så får det stå för skribenterna själva. Jag jobbar för ett demokratiskt Skinnskatteberg där det ska vara attraktivt att verka och bo.

  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  PS
  Detta är ett svar på insändaren i FP 17/2 från Carina Sándor (fp) och Jan Lejon (fp).

  Nya VL-turlistor 13 december!

  Från och med den 13 december kommer nya turlistor att gälla för VL-trafiken i kommunen och länet. Vi i kommunledningen har förhandlat fram några ytterligare turer som inte fanns med i det första förslaget till tidtabell som funnits ute på remiss och som en del medborgare har haft synpunkter på.

  Komplett turlista kommer, att förutom i tryckt form, även att finnas på VL:s hemsida, kommunens hemsida samt dessutom ingå i de webbaserade sökfunktioner som finns att tillgå.

  För tydlighetens skull redogör jag här för de turer som tillkommer utöver grundförslaget fr o m 13 december:

  Linje 56
  fr Färna till Skinnskatteberg kl 7.25 med anslutning till Fagersta, måndag-fredag.
  fr Skinnskatteberg till Färna kl 16.45 med anslutning från Fagersta och anslutning mot Bernshammar i Färna, måndag-fredag.

  Linje 81
  Fr Riddarhyttan till Skinnskatteberg kl 6.00 med anslutning till Fagersta/Köping, måndag-fredag.
  Fr Riddarhyttan till Skinnskatteberg kl 12.00 med anslutning till Fagersta/Köping, måndag-fredag.

  Samtliga dessa fyra turer kommer att bli anropsstyrda.

  Kommunen har budgeterat 1.630.000:- för år 2010 för ”våra egna” linjer: 56, 81, 83.
  Ovanstående utökning ryms inom denna ram.
  Stomlinjetrafiken, dvs linje 500 betalas via Landstingsskatten.

  Kompletta turlistor kommer inom kort att finnas på kommunens hemsida!

  Att ha en väl fungerande kollektivtrafik är en viktig faktor för att människor skall kunna bo och verka i olika delar av kommunen.
  Denna slutgiltiga turlista för perioden 13 december 2009 till 19 juni 2010 har tillgodosett vissa av de synpunkter som inkommit från olika medborgare och tillgodoser nu förhoppningsvis ett grundbehov.
  Planeringen av den turlista som skall gälla efter 19 juni 2010 börjar direkt på nya året. Synpunkter mottages gärna!

  Vad händer med våra skogar

  Om man gör en tur på skogsvägarna runt om i vår kommun så ser man att skogsbolagen avverkar skog i en takt som vi inte skådat tidigare. ”Föryngringsytorna” blir fler och större. Man känner inte igen sig i skogen.

  Vi skryter ofta om vår kommun, som ett ställe där naturen finns in på knutarna.
  Men: Vad håller på att hända med denna ”fina” natur.

  Jag är med i Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg och har för en tid sedan föreslagit att KS inbjuder Sveaskog (som jag antar är den största skogsägaren i kommunen) till ett KS-möte och ber om information hur företaget resonerar när det gäller avverkning av VÅRA skogar.

  Jag tycker att det är viktigt att Kommunstyrelsen blir informerad om hur skogsägaren tänker.

  Här är några frågor jag kommer att ställa:
  Vilka miljömässiga hänsyn tar Sveaskog i sin jakt på god avkastning?
  Var finner vi orörd skog?
  Finns det några delar av skogen i vår kommun som man tänker bevara?
  Finns det någonstans i vår kommun där jag kan gå, låt oss säga 3 km, i orörd skog utan att mötas av djupa spår efter skogsmaskiner och kilometerlånga hyggen?

  Den 12 juni kommer representanter för Sveaskog att närvara vid Kommunstyreslen, det ska bli intressant!

  Blev du långlaten?

  Runt om i Sverige blir man olika saker om man sover längst på morgnarna under påskveckan. Här kommer en liten sammanställning av vad man bli i Riddarhyttan med omnejd:

  Söndag – Palmoxen
  Måndag – Svulten
  Tisdag – Feten
  Onsdag – Askfisen
  Torsdag – Skärskumpen alt. Kråklorten
  Fredag – Långlaten
  Lördag – Äggskäppa alt. Stäckukott
  Söndag – Påskloska
  Måndag – Andagstoska
  Tisdag – Tredjedag knös
  Onsdag – Fjärdedag Sjärtfjärding

  ISS

  Fick en intressant länk av Lennart ikväll. Om man vill följa den internationella rymdstationen ISS färd runt vårt jordklot kan man gå in på denna adress:

  http://esa.heavens-above.com/

  Kl 22.06 skulle rymdstationen passera över den södra horisonten på himlavalvet.
  Hamnade dock i en engelsk deckare och så hade plötsligt passagen redan varit!
  Får sätta klockan på ringning en annan kväll!

  Sen kan man givetvis fundera över och ha synpunkter på ett dyligt projekt, om det är vettigt satsade resurser. Jag är kluven!