Nya tag

Det är inte lätt att hålla igång en blogg. Gör ett nytt försök nu. Uppdaterar layouten. Ser över delarna. Återkommer då och då med nya inlägg. Vi ses kanske här vad det lider…

Blev du långlaten? 3.0

Runt om i Sverige blir man olika saker om man sover längst på morgnarna under påskveckan. Här kommer en liten sammanställning av vad man blir i Riddarhyttan med omnejd. Jag har publicerat denna lista tidigare i min blogg, nu kommer den igen med några uppdateringar. Min sambos far, Sven Källberg, är huvudkällan till dessa faktauppgifter. Sven dog i juli 2013.

En anledning till att jag publicerar detta blogginlägg igen är också att många google-sökningar hittar min blogg just när sökningen är ”långlaten”, och imorgon är det ju just Långfredag!
Håll till godo!

Söndag – Palmoxen
Måndag – Svulten
Tisdag – Feten
Onsdag – Askfisen
Torsdag – Skärskumpen alt. Kråklorten
Fredag – Långlaten
Lördag – Äggskäppa alt. Stäckukött
Söndag – Påskloska
Måndag – Andagstoska
Tisdag – Tredjedag knös
Onsdag – Fjärdedag Stjärtfjärding

Noteringar i tidigare kommentarer:

 • Den som blev Fjärdedag Stjärtfjärding fick tömma dasset när påskhelgen var över, åtminstone i Frövitrakten.
 • Man kan också se att traditionen är äldre än 1770-talet eftersom man slutade fira tredjedag påsk då.

Kommentar angående avtal

Nedanstående insändarsvar har jag idag skickat till Fagersta-Posten

Två olika insändare i Fagersta-Posten har berört det avtal som undertecknad har träffat med skolledningen/förvaltningen i Skinnskattebergs kommun i samband med att mitt uppdrag som kommunalråd avslutades den sista december 2014. Jag vill här göra följande kommentar:

Under de nästan sex år som jag har varit kommunstyrelsens ordförande har jag varit tjänstledig från min anställning som lärare i kommunen. När det stod klart att jag inte längre skulle ha kvar uppdraget som kommunalråd förde jag givetvis en diskussion med skolledningen om hur mitt sista år som lärare skulle läggas upp, innan min pensionering. Jag fick tre olika erbjudanden. Jag tackade ja till ett av dessa, vilket innebar att jag erbjöds sex lärarmånadslöner mot att jag inte hade anspråk på att komma tillbaka till min tjänst. Ett upplägg som var bra för skolan och bra för mig.

Ett engångsbelopp på 82 321 kr är utbetalt efter att marginalskatt och sociala avgifter dragits av. Detta motsvarar 13 720 kr/månad i sex månader. Det är en uppgörelse mellan mig som lärare och skolledningen/förvaltningen. Någon kvarts miljon har alltså inte utbetalats till mig ”på ett bräde” och det handlar heller inte om någon ”politikerpension” som har antytts.

Lars Andersson
Skinnskatteberg

Bloggen får nytt namn

Bäste bloggläsare!
Som du ser ovan har min blogg bytt namn. Tidigare hette bloggen ”andersson – tankar från Skinn(s)katteberg. Merparten av inläggen handlade om politiken i Skinnskattebergs kommun och innehöll tankar, funderingar och inlägg från min tid som kommunalråd.

Namnbytet till ”andersson – tankar från Riddarhyttan” handlar om att min ambition är att ändra focus en aning så att bloggens perspektiv numera ska förskjutas och inte domineras av kommunpolitiken.

Vi får se hur jag lever upp till detta!
Det är i Riddarhyttan jag bor.

Många kom till Gruvmöte

Riddarhyttans (s)-förening anordnade ikväll ett öppet informationsmöte om planerna på att återigen starta järnmalmsbrytning i Riddarhyttefältet i Bäcka. Drygt 100 personer kom till mötet!

Stefan Sädbom från Bergskraft inledde med att berätta om världsmarknaden just nu när det gäller behovet av olika metaller. Han fortsatte att berätta om vilka gruvor som är aktiva i Sverige just nu.  I Bergslagen finns just nu tre gruvor i drift, Garpenberg i Hedemora kommun, Lovisagruvan i Lindesberg och Zinkgruvan i Askersund. I dagarna startar Dannemora gruva sin kommersiella brytning. Tre gruvor planerar att starta omkring 2015. Det är gruvorna i Grängesberg, Blötberget och Håksberg som är aktuella.

Staffan Bennerdt, vd vid Dannemora Mineral, berättade därefter om arbetet med att starta gruvbrytningen i Dannemora. Planeringen och förberedelserna har tagit ca sju år. Malmen kommer att skeppas ut till Europa via Hargshamn. Dannemora och Hargshamn ligger i Östhammars kommun. När gruvbrytningen nu kommer igång räknar man med at ha ca 40% kvinnor antällda under jord.

Lennart Falk, grundare av Danemora mineral och geolog redogjorde för företagets planer på att starta gruvbrytningen i Riddarhyttan. Bl a berättade han om vilka miljökrav som finns när det gäller att starta en gruvdrift. Han berättade också om arbetsmiljön under jord vid modern gruvdrift. Totalt räknar man med att anställa ca 100 medarbetare i Riddarhyttan och start kommer troligtvis att kunna ske 2019-2020.

Många intressanta frågor ställdes efter kaffet…
Fortsättning torde följa vad det lider.

Ett viktigt arbete för samhället är att se till att vägar och järnvägar rustas upp, att utbildning till bergarbetare mm planeras samt att servicen i närsamhället  uppfyller de krav som utvecklingen kräver.

Blev du Långlaten?

Runt om i Sverige blir man olika saker om man sover längst på morgnarna under påskveckan. Här kommer en liten sammanställning av vad man blir i Riddarhyttan med omnejd. Jag har publicerat denna lista tidigare, nu kommer den igen med några uppdateringar. Håll till godo!

Söndag – Palmoxen
Måndag – Svulten
Tisdag – Feten
Onsdag – Askfisen
Torsdag – Skärskumpen alt. Kråklorten
Fredag – Långlaten
Lördag – Äggskäppa alt. Stäckukött
Söndag – Påskloska
Måndag – Andagstoska
Tisdag – Tredjedag knös
Onsdag – Fjärdedag Stjärtfjärding

Not.
Den som blev Fjärdedag Stjärtfjärding fick tömma dasset när påskhelgen var över!

Kommunstyrelsemöte och vardagsarbete

KSO-logg vecka 43
Ett axplock från veckan som gick:

 • Pensionärs och handikappråd i måndags.
 • Kommunstyrelse med många viktiga frågor
  – Vi enades om ett budgetförslag för 2011, tas av KF 15 november
  – Beslutades föreslå KF att inköpa Fastigheterna på Släntvägen i Skinnskatteberg och Alstigen i Riddarhyttan. De borgerliga Alliansen reserverade sig.
  – Beslut om utveckling av den politiska organisationen.
  – Inriktningsbeslut om att samarbeta med Landstinget om att försöka hitta nya verksamheter för fd Folkhögskolans lokaler. (se föregående inlägg)
 • Deltog i ledarutbildningskurs en dag tillsammans med KC
 • Beredning av kommande KS AU
 • Tid för samtal, brevsvar, inläsning av handlingar mm
 • Kommande vecka bl a

 • Översiktsplanearbete
 • Beredning Folkhälsoråd
 • NVU-direktionsmöte
 • Personalberedning VKL
 • mm