Nu rivs Hyttan

Fotograf: Hans-Åke Karlsson

Hyttan rivs.
Alstigen 4.
Här har människor vuxit upp, levt och dött.
Många var gruvarbetare, sågverksarbetare och skogsarbetare.
Nyförälskade och pensionärer.
Hemmafruar, kontorister och vårdbiträden.
Drömmar har uppfyllts här.
Drömmar har gått i kras.

Nu rivs Hyttan.
En epok går i graven.
På slutet var bara en handfull av de 36 lägenheterna uthyrda.
Det sista som hände var att polisens insatsstyrka tränade i byggnaden, fritog gisslan och övermannade terrorister.

Vad händer med våra skogar

Om man gör en tur på skogsvägarna runt om i vår kommun så ser man att skogsbolagen avverkar skog i en takt som vi inte skådat tidigare. ”Föryngringsytorna” blir fler och större. Man känner inte igen sig i skogen.

Vi skryter ofta om vår kommun, som ett ställe där naturen finns in på knutarna.
Men: Vad håller på att hända med denna ”fina” natur.

Jag är med i Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg och har för en tid sedan föreslagit att KS inbjuder Sveaskog (som jag antar är den största skogsägaren i kommunen) till ett KS-möte och ber om information hur företaget resonerar när det gäller avverkning av VÅRA skogar.

Jag tycker att det är viktigt att Kommunstyrelsen blir informerad om hur skogsägaren tänker.

Här är några frågor jag kommer att ställa:
Vilka miljömässiga hänsyn tar Sveaskog i sin jakt på god avkastning?
Var finner vi orörd skog?
Finns det några delar av skogen i vår kommun som man tänker bevara?
Finns det någonstans i vår kommun där jag kan gå, låt oss säga 3 km, i orörd skog utan att mötas av djupa spår efter skogsmaskiner och kilometerlånga hyggen?

Den 12 juni kommer representanter för Sveaskog att närvara vid Kommunstyreslen, det ska bli intressant!

Bokutrensning i Riddarhyttan!

bokcontainer

Riddarhyttans Skola skall upphöra som kommunal skola. Till hösten startar en friskola i lokalerna! Nu har hundratals böcker från Skolans Bibliotek i Riddarhyttan hivats i en container som står på baksidan av skolan.

Jag antar att ansvarig bibliotekspersonal har gjort den bedömningen att böckerna ej platsar på biblioteket i Skinnskatteberg. Dock känns det för mig helt fel att slänga alla dessa böcker för uppeldning på någon sopstation.

Jag ser flera andra möjligheter som hade varit bättre:

 1. Att låta kommunens skolor och förskolor ta de böcker som kunnat platsa i respektive förskola/skolas minibibliotek. Min bedömning är att väldigt många av de böcker som hamnade i containern var fullt användbara i våra skolor eller förskolor. BUNs förvaltning har ju som vi vet svårt att få ekonomin att gå ihop.
  Detta som nu skett ser jag som en stor kapitalförstöring!!!
 2. Att skänka alla böckerna till den friskola som skall ta över skolan i Riddarhyttan. Enligt uppgifter som jag fått vet jag att Olympicaskolan var intresserrad att köpa in biblioteket om de fick köpa biblioteket intakt!!! Om kommunen nu slänger böckerna skulle man lika gärna kunnat skänka böckerna till Olympicaskolan. Så ser jag det!!!
 3. Att skänka bort böckerna till försäljning på någon loppis. Att skänka böckerna till Hem o Skola eller Brödet och Fiskarna eller någon annan organisation hade också varit ett betydligt bättre alternativ än detta. Många böcker hade då hamnat i läsande barns händer och pengar hade kommit in till nyttigt ändamål

  Denna händelse har gjort mig frustrerad, arg och ledsen och fick mig att känna maktlöshet.

  Som tur är har jag i ett tidigare skede för några år sedan medverkat till att det gamla ABF-biblioteket som fanns i biblioteksfilialen i Riddarhyttan numera finns i säkert förvar i hembygdsföreningens lokaler i Riddarhyttan…

Jag har skrivit till politiker och tjänstemän om denna händelse.
I går kväll ”skummade jag på ytan i containern” och samlade ihop tre fulla banankartonger med faktaböcker, sagoböcker och lättlästa böcker, som jag idag har kört till min nya skola för användning i höst!

Idag har det regnat här i byn och inga fler böcker torde gå att rädda.

bokcontainern II

Vattenregleringen i Lien

Följande text har jag lämnat in som en interpellation till Fullmäktige i Skinnskattebergs kommun.

Vattenregleringen i anslutande vattendrag till och från sjön Lien i Riddarhyttan sköts sedan ett år tillbaka av kommunen. Tidigare var det en privat person som skötte vattenregleringen.

Många i Riddarhyttan ifrågasätter nu hur denna vattenregleringen sköts med avseende på hur vattennivåerna varierar under hela året.

För närvarande är vattennivån i Lien långt under normal nivå.

Oro för fiskebeståndets förutsättningar att fortplanta sig och utvecklas när vattennivåerna är så skiftande finns. I Hyttån finns den sällsynta flodpärlmusslan vilken är beroende av öringstammen i ån. Flodpärlmusslan finns på ett fåtal platser i landet.

Dåligt flöde i ån under långa perioder kan hota Flodpärlmusslans överlevnad.

Förutom fiske blir även bad och friluftsliv runt dessa vatten negativt påverkat av denna ojämna reglering av vattennivåerna. Liens camping som har ett stort antal besökare varje år drabbas.

I massmedia har representanter för kommunen hänvisat till en vattendom som orsak till att dessa olägenheter har uppstått.

Jag vill på kommande fullmäktige få redovisat följande:

 • vad står i denna vattendom,
 • hur tolkar kommunen vattendomen
 • vilka resurser sätter kommunen in för att sköta vattenregleringen i sjön Lien, med dess tillflöden och avrinning.
 • fungerar den tekniska utrustningen vid dammarna
 • finns rätt kunskap hos de personer som är satta att utföra dessa uppdrag

Om orientering och ”skogsvård”

1991 genomfördes O-ringens femdagarsorientering i skogarna väster om Riddarhyttan. Några veckor innan pågick en intensiv debatt i lokalpressen huruvida de ca 15000 skogslöparna skulle trampa sönder och samman vår skog! En del menade på fullt allvar att orienterarnas framfart skulle ge sådana ”spår” i skogen att bestående skador skulle uppstå.

Ca en månad efter orienteringstävlingen var de flesta av de upptrampade spåren osynliga! Gräs och grönska hade återtagit sitt ursprungliga utseende! Endast vid de gemensamma ”vägvalen” in mot sista kontrollen kunde man se några nyupptrampade stigar under resten av den sommarsäsongen!

Idag när jag skulle titta till mosipporna på tallheden väster om Lien möter mig denna syn:

avverkning2.jpg

Skillnaden mellan skogsmaskinernas ”skövling” och orienterarnas framfart går inte att jämföra samma år! Landskapet byter karaktär, skogen försvinner, djupa hjulspår finns kvar där maskinerna dragit fram. Snacka om bestående skador!

Därför har jag anslutit mig till uppropet:

Rädda Sveriges Gammelskog Gör det du också!