Nu tar jag ett steg tillbaka

Vid Arbetarekommunens årsmöte i Skinnskatteberg i går valdes Lena Lovén Rolén enhälligt att bli socialdemokraternas kandidat till kommunalrådsposten inför kommunvalet 2018.

Lena tar härmed över rollen som socialdemokraternas frontfigur här i Skinnskatteberg efter mig. Jag aviserade redan innan jul att jag hade för avsikt att ta några steg tillbaka inom politiken i Skinnskatteberg. Och nu sker det. Det känns rätt och det känns bra. Efter snart åtta år som partiets ansikte utåt är det nu dags att lämna över stafettpinnen till någon annan. Arbetarekommunen har gjort ett bra val när Lena Lovén Rolén nu tar denna roll.

Lena är sedan valet 2014 ledamot i kommunstyrelsen och dess ledningsutskott. Hon har varit aktiv i politiken i Skinnskatteberg i ca 10 år och har tidigare varit ordförande i barn- och utbildningsutskottet. Lena har efter årsmötet ett samlat parti bakom sig och åren fram till valet kommer att bli spännande att följa.

Rent praktiskt innebär detta att Lena nu blir gruppledare för socialdemokraternas ks-grupp och också partiets talesperson utåt.
Rent formellt kommer Lena att väljas till kommunstyrelsens andre vice ordförande vid kommunfullmäktige i april och därmed ingå i kommunstyrelsens presidium.

Jag önskar Lena stort lycka till!

LenaLR låg uppl

Foto: Benny Blomqvist.

Ett pressmeddelande har skickats till media.

Handikappanpassad brygga i Nedre Vättern!

I en motion till fullmäktige i Skinnskatteberg, från två vänsterpartister med en rad olika förslag om satsningar efter strandpromenaden med mera, finns ett förslag som jag anser att kommunen skall titta närmare på. Det handlar om att anlägga en brygga ut i sjön Nedre Vättern för allmänheten.

Bryggan skall vara anpassad för funktionshindrade och placeras på ett ställe så att den lätt nås från centrum av samhället, förslagsvis någonstans nedanför Brasgränd. Bryggan skall göras stabil och säker och kunna användas för picknickstunder, mete, avkoppling mm

Utifrån dessa tankar vill jag att Tekniska utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
– att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag med ekonomisk kalkyl vad det skulle kosta att anlägga en handikappanpassad brygga i Nedre Vättern.

Lars Andersson
ledamot i Tekniska utskottet
lars.andersson@riddarhyttan.nu

Sedan sist – för sista gången

I en spalt i kommunens informationsskrift 0222:an brukar jag rapporterar för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg.
I detta ”Sedan sist – för sista gången” vill jag med några slutord tacka för mig efter snart sex år som kommunalråd.

• Att vara verksam i demokratibranchen innebär att man prövas av väljarna vart fjärde år.
Vid valet i september fick vi socialdemokrater flera röster än vid valet för fyra år sedan, men det fattades 14 röster för att vi skulle ha erövrat ytterligare ett mandat i kommunfullmäktige. Den politiska kartan i Skinnskatteberg förändrades. Sverigedemokraterna, som gick fram med ett mandat på miljöpartiets bekostnad, blev vågmästare med sina 2 mandat. Vi rödgröna partier fick 15 mandat och den borgerliga alliansen fick 14 mandat i kommunfullmäktige. Eftersom Alliansen med stöd av sverigedemokraterna nu har tillsatt en kommunfullmäktigeordförande samt på samma sätt fått igenom sin budget vid kommunfullmäktige i november så har vi socialdemokrater valt att gå i opposition. Vi kommer inte att göra anspråk på några ordförandeposter i kommunstyrelsen, nämnder eller utskott.
Alliansen har visat att man är beredd att ta ledningen för Skinnskattebergs kommun med hjälp av vågmästarpartiet. Vi socialdemokrater har nu för avsikt att föra en ansvarsfull oppositionspolitik under de kommande åren.

• Innan jag avslutar dessa rader vill jag bara redovisa ett par saker som jag har tagit initiativ till de senaste veckorna:
– Förvaltningen har fått i uppdrag av mig att göra en översyn av våra nuvarande skolskjutsregler och lägga fram ett förslag till nytt skolsskjutsreglemente. Det kanske är så att samma regler inte ska gälla för en 7-åring som för en 15-åring!
– På grund av ökat behov av barnomsorgsplatser i södra kommundelen har jag gett förvaltningen i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns att hitta en provisorisk lösning vid förskolan i Nyhammar för att möta den ökade efterfrågan av barnomsorgsplatser.

• Därmed vill jag avslutningsvis tacka för det samarbete som jag har haft med politiker och tjänstemän i kommunen samt företagare och föreningsmänniskor i Skinnskatteberg.
Jag vill också tacka våra grannkommuner, organisationer och myndigheter i länet för ett gott samarbete.
Till sist, men inte minst, ett stort tack till mina närmaste som har stöttat mig i detta tidskrävande, inspirerande, spännande, utvecklande, ansvarsfulla och viktiga uppdrag. Tack.

Ett gott nytt år 2015 tillönskas härmed alla 0222:an – läsare

Skinnskatteberg den 11 december 2014
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande Skinnskatteberg

Sedan sist 2014 10 13

I kommunens informationsblad 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här kan du som läsare av min blogg få en förhandstitt!

• Valet till riksdagen, landstinget och kommunen genomfördes den 14 september. När dessa rader skrivs är det fortfarande oklart hur ledningen av Skinnskattebergs kommun kommer att se ut under den kommande mandatperioden 2015-2018. Förhandlingar mellan partierna pågår.

• Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober beslutades bl. a att införa arbetssättet ”Äldres behov i centrum” i kommunen. Vidare fick förvaltningen ett uppdrag att utreda kommunens möjligheter till ytterligare utökning av platser för ensamkommande flyktingbarn och att fortsätta diskussionerna med migrationsverket och länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade också att tilldela förskolan Ekorren ett miljöstipendium på 17 900 kronor samt anvisa 20 000 kr till driftbidrag för föreningen Kulturbygd i Samverkan. Kvinnojouren Frida beviljades ett verksamhetsbidrag på 123 000 kronor för 2015.

• Undertecknad har under månaden deltagit vid en ljusmanifestation i Krampen med anledning av att det är 70 år sedan ryssarna vid Krampenlägret sändes tillbaka till Ryssland. Dessutom har jag deltagit vid invigningen av en skulptur i Riddarhyttan som den syrianske konstnären Basem Zammam skänkt till kommunen.

• Har tagit emot tre klasser med årskurs 5-elever och berättat om kommunen, demokratin och hur valet fungerar. Trevliga, vetgiriga barn med många frågor.

Ha en fortsatt bra höst!

Skinnskatteberg den 13 oktober 2014
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande Skinnskatteberg

Mitt Förstamajtal 2014

Om du missade vårt förstamaj-firande i Skinnskatteberg och mitt tal, så kan du läsa här nedan vad jag sa:

denstrationstag2014

Bästa Förstamajfirare
Jag tänker i mitt tal idag ta upp fyra olika punkter:
Det blir först några ord om nazismen i vårt land idag
Några ord om den moderatledda alliansregeringens misslyckanden
Några ord om vad vi rödgröna gjort under våra 5 år som styrande i kommunen – ett slags bokslut så här inför valet i höst
och till slut – några ord om vad vi socialdemokrater vill göra om vi får väljarnas förtroende att styra Skinnskatteberg under nästa mandatperiod. Hoppas att det känns ok…

1
Martin Niemöller blev kyrkoherde i Berlin 1931. Några år senare grundade han en evangelisk protestorganisation mot Nazitysklands ledning. Detta medförde att han 1937 arresterades och fördes till koncentrationslägret Sachsenhausen och 1941 fördes han över till koncentrationslägret Dachau där han var internerad fram till befrielsen i april 1945.
Några år efter tiden i koncentationslägret skrev han denna dikt som finns i några olika svenska versioner:

När nazisterna hämtade judarna, protesterade jag inte, för jag var ju inte jude;
När nazisterna hämtade kommunisterna, teg jag; jag var ju ingen kommunist.
När de spärrade in socialdemokraterna, sa jag ingenting; jag var ju ingen socialdemokrat.
När de hämtade de fackliga, lät jag bli att protestera; jag var ju inte med i facket.
När nazisterna hämtade mig, fanns det ingen kvar som kunde protestera.


I Sverige idag finns några olika politiska partier och grupper som hämtar sina ideal direkt från Hitlers Tyskland.
Den nazistiska ideologin skiljer på människor och människor, den anser att vissa människor är mera värda än andra, och bejakar våld för att skrämma minoriteter och för att skapa oreda i samhället.
För att inte låta dessa grupper få större spelrum i vårt samhälle har alla vi som står upp för demokrati och människors lika värde ett stort ansvar att göra våra röster hörda. Det är viktigt att vi bemöter främlingsfientliga kommentarer i våra fikarum, att vi tar avstånd från nedlåtande uttalanden om flyktingar och att vi försvarar svaga gruppers rätt till ett människovärdigt liv.
Kort sagt
Demokratin idag är ingen självklarhet som är vunnen för alltid. vi har ett ansvar att ständigt och alltid försvara vår demokrati. Låt oss vara överens om detta. 

2
I september är det val.
Fredrik Reinfeldts höger-regering, som nu har suttit vid makten i snart två hela mandatperioder, har ökat klyftorna i vårt samhälle, skatterna har sänkts för de rika, och arbetslösheten är stor. Utförsäljningen och privatiseringen av statliga angelägenheter har accelererat till den grad att till och med borgerliga väljare börjar säga ifrån. Det har aldrig funnits något rejält stöd bland en majoritet för att sälja ut apotek, bilprovningar och järnvägar mm. Ändå har regeringen oförtrutet fortsatt i samma hjulspår.

När vi socialdemokrater under senaste halvåret varit ute vid ett antal tillfällen och talat med folk och delat ut valmtrl utanför Konsum och ICA hör vi tydligt att väljarna här i Skinnskatteberg vill ha ett regeringsskifte i Sverige efter valet i höst. Man är trött på Reinfeldt-regeringens politik.
Det är nu viktigt att många verkligen går till valurnorna i september och säger ifrån, så att vi får en regering som leds av Stefan Löfven efter den 14 september.

3
En kritik jag då och då möter är att vi socialdemokrater och rödgröna som styr Skinnskatteberg är för dåliga på att föra ut vad vi gör och tydliggöra för väljarna hur vi bygger vårt välfärdsbygge. Jag vill därför ägna några minuter av mitt tal här idag och göra en tillbakablick för att berätta vad som hänt sedan våren 2009 när vi kom tillbaka på ordförandestolarna i kommunledningen.
Jag väljer att sammanfatta detta i 13 punkter:

 • Den satsning på grundskolan som vi inledde våren 2009 har gett resultat. Skolans lokaler är rustade, ett utvecklingsarbete har genomförts i skolan för att höja kompetensen bland personal och för att eleverna som lämnar skolan skall ha en bättre grund att stå på. Vi är på rätt väg
 • Skolbarnsomsorgen – alltså fritids – har flyttat till nya ljusa lokaler i anslutning till Klockarbergsskolan. Bra för eleverna, bra för personalen, bra för föräldrarna
 • En upprustning av Solgården fd Sotvretsgården har skett för att tillgodose behovet av bra förskoleplatser.
 • Vi har avskaffat taxorna till förskolorna för familjer med lägst löner
 • Vi har infört en avgiftsfri kulturskola
 • Projekteringen av ett nytt eget LSS-boende har av olika skäl tyvärr dragit ut på tiden, men ett rejält omtag görs nu och förhoppningsvis kan vi sätta spaden i marken innan årsskiftet.
 • Äldreboendet på Hemgården har rustats upp till mera ändamålsenliga lägenheter till gagn för både boende och personal.
 • Köpet av hyresfastigheten på Släntvägen blev lyckat. Nu rustar vi lägenheterna successivt, alla lägenheter är uthyrda, det är t o m en liten kö för att få flytta dit. Köpet av Släntvägen, rivningen av hyresfastigheten på Alstigen i Riddarhyttan och den medvetna bostadspolitik som vi drivit de senaste åren ett steg på vägen för att få en bra bostadsmarknad här i kommunen.
 • Mångmiljonsatsningen på den nya vattenledning från Färna till tätorten innebär nu att skinnskattebergsborna har renare vatten i sina kranar.
 • Direktbusslinjen mellan Skinnskatteberg och Västerås har tillkommit. Mycket uppskattat av de som åker med.
 • Cykelparken som ni skymtar här borta är en mycket bra satsning för våra ungdomar. Främjar motion och folkhälsa och ökar ortens attraktivitet.
 • Sedan två år tillbaka driver kommunen ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. 12 platser i Smedjan i Landstingets lokaler uppe vid Folkhögskolan. Verksamheten får lovord från olika håll och föreningar i Skinnskatteberg har också gjort ett bra jobb med att få in pojkarna i sina verksamheter. Fotboll och judo är aktiviteter som ungdomarna på ett framgångsrikt sätt tar del av.
 • Vi har ökat budgeten för feriearbeten så att ytterligare ett antal ungdomar kan ha sommarjobb när sommarlovet kommer.
 • Det här är ett exempel på viktig välfärdspolitik som vi rödgröna kan känna stolthet och glädje över att här och nu kunna redovisa.

  En annan viktig sak som jag också vill nämna är det framgångsrika lobbyarbete som vi tillsammans med många gjorde för att Skogsmästarskolan skulle bli kvar här i kommunen – mycket viktigt för kommunens fortlevnad.

  4
  Vad vilja då vi socialdemokrater här i Skinnskatteberg gå vidare med under den kommande mandatperioden
  I det valmanifest som vi just nu håller på att utarbeta finns bl a följande punkter med:

  Skola Förskola Fritids är viktiga områden att fortsätta värna
  – Vi socialdemokrater kommer därför att fortsätta fokusera på skolans utveckling
  – Alla elever som slutar högstadiet skall ha godkänt i kärnämnena och vara behöriga till gymnasieskolan
  – Mera resurser till barn och ungdomar med särskilda behov har parti centralt utlovat om vi får en socialdemokratiskt styrd regering
  – Vi vill under mandatperioden införa kostnadsfri läxhjälp till alla
  – Förskolorna i ytterbyarna ska vara kvar så länge det finns tillräckligt många barn
  – Vi vill utveckla de äldres livskvalitet med mera individanpassad omsorg i våra äldreboenden och inom hemtjänsten och vi vill utveckla dagverksamheten på Hemgården
  – Vi kommer som jag tidigare sa att färdigställa ett nytt LSS-boende under 2015. Det handlar om boende enligt lagen om särskilt stöd.
  – Vi vill fortsätta att utveckla kommunikationen mellan kommun och befintliga företag och samtidigt stimulera flera nyetableringar av företag för flera arbetstillfällen
  – Vi vill stödja och stimulera föreningslivet
  – Vi vill titta på möjligheterna att få flera arenor för medborgaraktiviteter, t ex utveckla Borntorpsområdet, bygga en utescen på lämplig plats, göra en skate-bana i anslutning till cykelparken
  – Vi vill fortsätta satsa på och utveckla kollektivtrafiken. Detta är viktigt för oss socialdemokrater
  – Vi vill se till att bredband kommer ut i alla byar
  – Vi vill fortsätta rusta kommunens bostäder
  – Vi vill också utreda möjligheterna att bygga bostäder som passar både yngre och äldre
  – Vi vill fortsätta satsa på maten, så att mer ekologisk och lokalproducerad mat tillagas från grunden till våra barn, ungdomar och äldre.
  Kommunen skall vara en bra arbetsgivare där medarbetarna ska ha rätt till Heltidstjänster med möjlighet att jobba Deltid om man önskar.
  – Vi kommer att jobba för att ge flera ungdomar möjlighet till soommarjobb
  – Vi vill införa Sociala investeringsfonder för att kunna stödja svaga och utsatta grupper i vårt samhälle.

  För oss är det viktigt att Skinnskatteberg förblir en egen kommun och vi kommer därför att fortsätta att jobba för att kommunen skall ha att stark ekonomi. Vi vill att Skinnskatteberg skall vara en attraktiv kommun som människor vill flytta till och bo kvar i. Det senaste året har befolkningen ökat en aning. Det är ett mycket gott tecken.

  Om vi får väljarnas stöd i september att fortsätta leda Skinnskattebergs kommun vill vi fortsätta utveckla välfärden här i Skinnskatteberg. Det är vårt grundläggande vallöfte.

  De gamla parollerna
  Soldaritet, Rättvisa och Arbete är honnörsord som står sig!
  Tack för ordet!

  jagitalarstolen2014

  Sedan sist 2014 04 13

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här får du som läsare av min blogg möjlighet att ta del av mina rader.

  • Skinnskatteberg ingår sedan hösten 2013 i ett utvecklingsprojekt som heter ”Den attraktiva regionen” som drivs av Trafikverket. Det handlar om hur transportsystem kan bidra till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Västmanlands delprojekt handlar om gruvetableringen i norra Västmanland. Projektet är i ett inledande skede. Projektet avslutas halvårsskiftet 2016 om Trafikverket inte beslutar om förlängning. I Västmanlands delprojekt deltar: Skinnskattebergs kommun, Fagersta, Norberg, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och Länsstyrelsen Undertecknad ingår i en styrgrupp för detta projekt

  • Har haft en träff med kommunens revisorer och bland annat diskuterat hur vi kan utveckla vår målstyrningsmodell.

  • Har deltagit i ett bredbandsforum i Västerås som bland annat diskuterade utbyggnaden av bredband i våra tätorter och på vår landsbygd.

  • Svenskt Näringsliv arrangerade i månadsskiftet ett ”Framtidsmöte” i Västerås. Fick möjlighet att prata med många politiker och företagare om vad som är viktigt för att utveckla företagsamheten i länet.

  • Vid ett möte i Smedjebacken har jag varit med och diskuterat Ekomuseums framtid och vid ett annat seminarium i Ludvika har jag lärt mig mera om kollektivtrafikens utmaningar.

  • Vårt framgångsrika Samordningsförbund har haft ägarmöte. Norra Västmanlands Samordningsförbund består av medlemmarna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanland samt kommunerna i Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar. Förbundet arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

  Vårhälsning

  Skinnskatteberg den 13 april 2014
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist 2014 03 13

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här får du som läsare av min blogg möjlighet att ta del av mina rader.

  • Vi går mot vår och budgetarbetet inför 2015 har startat. Jag får anledning att återkomma till det.

  • Kommunstyrelsens har haft sitt andra sammanträde för året. Översiktsplanen och samrådshandlingen godkändes för att ställas ut under två månader nu i vår. Meningen är att planen skall fastställas av Kommunfullmäktige i september. Se vidare information i denna skrift.
  Reglerna för kommunens miljöpris och miljöstipendium är uppdaterade och kommer snart att finnas på kommunens hemsida. Kommunen har fått ett riktat statsbidrag inom äldreomsorgens- och handikappomsorgens verksamhet för kvalitetshöjande insatser. Kommunstyrelsen har nu tagit del av utvärderingen från 2013 och godkänt planerna för 2014 års insatser. Statsbidraget är på drygt 2 miljoner kronor oc h används bl a till kompetensutveckling, förbättring av matmiljö, utveckling av dagvård, utveckling av väntjänst, kultur i vården, utbildning av läsombud.

  • Rekrytering av en ny socialchef pågår.

  • Länsstyrelsen har varit på besök och diskuterat eventuellt kommande flyktingmottagande. Frågan kommer att diskuteras av politiken under den närmaste framtiden.

  • Vid Kommunfullmäktigemötet i februari beslutades bl a att bifalla ett borgensåtagande för Vafab Miljö, att revidera Valnämndens reglemente, att anta Riktlinjer för gåvor och uppvaktning av tillsvidareanställda samt att avslå motionen om vårdhund inom kommunens äldreboende.

  Vårhälsning

  Skinnskatteberg den 13 mars 2014
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist 2014 02 13

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här får du som läsare av min blogg möjlighet att ta del av mina rader.

  • Det politiska året har nu rullat igång för fullt.

  • Kommunstyrelsens har haft sitt första sammanträde för året. Arbetet med 2015 års budget har dragit igång och kommunstyrelsen beslutade enligt ledningsutskottets förslag, att nettoramen för 2015 års budget skall vara 215,965 miljoner kronor. Denna ram baseras på 4400 invånare. Resultatkravet skall vara 1,5 % och ramen skall innefatta utvecklingsmedel med 1 miljon kronor. Skatten är oförändrad 22,51 kr. Den slutgiltiga budgeten för 2015 tas av kommunfullmäktige i november
  Kommunstyrelsen antog vidare nya Riktlinjer för gåvor och representation.
  Ett viktigt beslut när det gäller kollektivtrafiken togs. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen skall anlita kollektivtrafikmyndigheten i länet för upphandling samt planering av skolskjutsar och färdtjänst. Projektmedel beviljades till Finska föreningen från statsbidraget för finskt förvaltningsområde, dels för ett traditionellt kulturarrangemang den 3 maj, dels för evenemanget Laskiaiset. Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå en motion om vårdhund inom äldreomsorgen.

  • Ett brottsförebyggande råd har avverkats. Bestämdes bland annat att några trygghetsvandringar kommer att genomföras i vår.

  • Arbetet med Översiktsplanen går snart in i sitt slutskede. En utställningsperiod planeras under våren där man kommer att se vilka förändringar i Översiktsplanens ursprungsförslag som gjorts efter samrådsfasen.

  • Ledningsutskottet har haft en planeringsdag och bland annat diskuterat hur våra kommungemensamma mål skall komma att revideras.

  • Har deltagit i ett medlemsråd med Kommuninvest. Kommuninvest är ett svenskt kommunalägt kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska kommuner och landsting finansieringslösningar i form av lån och finansiell rådgivning. Vid medlemsrådet i Örebro diskuterades Kommuninvests framtid, en omvärldsanalys gavs och en redovisning av det gångna året gjordes.

  Senvinterhälsning

  Skinnskatteberg den 13 februari 2014
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist 2014 01 13

  I kommunens informationstidning 0222-an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg.
  Här får du en förhandstitt på mina rader som kommer i nästa 0222-an!

 • Jul- och nyårshelgerna är över och efter några dagars vila och återhämtning går vi nu mot ljusare tider.

 • Vid kommunstyrelsens sammanträde strax innan jul fastställdes en arbetsplan för bredbandsutbyggnad, Valnämndens reglemente reviderades, mötesschemat för kommunstyrelsen och dess utskott fastställdes samt tidsplanen för boksluts och budgetarbetet under 2014 justerades mm.

 • Vid Ledningsutskottets möte nu direkt efter helgerna diskuterades och beslutades bl. a om de preliminära budgetramarna för 2015. Ledningsutskottet beslutade föreslå Kommunstyrelsen följande:
  – att nettoramen för kommunens totala verksamhet skall vara 215,9 miljoner kronor
  – att ramen baseras på ett invånarantal på 4400 inv.
  – att resultatkravet skall uppgå till 1,5%
  – att ramen skall innefatta utvecklingsmedel med 1 miljon kronor samt
  – att skatten skall vara oförändrad 22,51 kr
  Budgetarbetet för 2015 tar nu sin början för att slutgiltigt fastställas vid Kommunfullmäktige i november!

  Utskottet gav vid mötet förvaltningen i uppdrag att utreda frågan vidare om ett genomförande av ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet” i kommunen.
  Ledningsutskottet beviljade också medel till två finska kulturprojekt att tas från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet.

 • En liten delegation med politiker och tjänstemän från Skinnskatteberg har varit till Norrköping och träffat kommunalrådet Lars Stjernkvist och några av hans tjänstemän.
  Mycket trevligt och givande att få ta del av deras erfarenheter av Sociala Investeringsfonder!

  God fortsättning på det nya året

  Skinnskatteberg den 13 januari 2014
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

 • Sedan sist – 20131212

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i nyårsnumret 2013/2014

  • Årets sista Kommunfullmäktige har genomförts.
  Budgeten för 2014 antogs. Nettobudgetramen för kommunens totala verksamhet fastställdes till 209,7 miljoner kronor. Skattesatsen är oförändrad 22,51 kr och resultatkravet beräknas på 0,9 % av skatteintäkter och utjämningssystem. Budgeten beräknas på ett invånarantal på 4375 personer. Partistödet i form av ett grundstöd per parti på 15000 kr och ett mandatstöd med 2000 kr per mandat är oförändrat.
  VAFAB ombildas inom kort till kommunalförbundet Vafabmiljö och Kommunfullmäktige ställde sig vid mötet bakom den nya förbundsordningen.

  • Undertecknad har tillsammans med ett par tjänstemän deltagit i ett seminarium som handlade om Sociala investeringsfonder

  • Kvinnojouren Fridas lokaler i Fagersta har haft invigning. Kvinnojouren Frida är en ideell förening som är både religiöst och politiskt obunden. Man arbetar mot alla former av förtryck och våld mot kvinnor och barn i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar.

  • Länsstyrelsen inbjuder en gång om året till Regionalt krishanteringsråd. Syftet med rådet är att skapa förutsättningar för ett säkrare Västmanland. Krishanteringsrådet är en samling av olika aktörer, kommuner, landsting, polis, räddningstjänst osv, som bildar ett nätverk där olika frågor diskuteras, för att länet ska kunna stå bättre rustade om någon extraordinär händelse inträffar i länet. Denna gång var temat ”Social oro”.

  • Kommunens pensionärs och handikapråd har haft möte. Jag var inbjuden och kunde informera om aktuella kommunala frågor. Många intressanta spörsmål kom upp.

  • Kommunens näringslivsråd har haft möte. Bl a informerades om Sommarlovsentreprenörerna, som kommunen varit engagerade i under sommaren, samt kommunens nya upplägg när det gäller turistverksamhet.

  God Jul och Gott nytt år

  Skinnskatteberg den 12 december 2013
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist – 20131112

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i decembernumret 2013

  • Sedan sist har vår förra kommunchefen Leena Berglund slutat och gått i pension och vår nye kommunchef Nima Poushin kommit på plats och börjat. Leena önskas allt gott med sin nya tillvaro och Nima önskas varmt välkommen till Skinnskattebergs kommun.

  • Det lokala krishanteringsrådet har haft möte. Krishanteringsrådets främsta uppgift är att bygga ett nätverk som kan behövas i ett kris samt uppnå samordning i planerings- och förberedelsearbetet.

  • Har haft förmånen att delta i den årligen återkommande festmiddagen inom äldreomsorgen. Trerätters middag, musikunderhållning och god stämning!

  • Forskargruppen vid Skogsmästarskolan har studerat ett antal kommuner i Bergslagen hur man jobbar med sina Översiktsplaner. Ett seminarium har hållits där många olika intressanta aspekter framkom. För vår del här i Skinnskatteberg håller man som bäst på med att sammanställa alla synpunkter och svar som kommit in under vår samrådsperiod.

  • Ledningsutskottet har haft en planeringsdag och bl a diskuterat kommande arbete med utveckling av vår målstyrning , samt diskuterat hur den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen kan utvecklas inför den nya mandatperioden 2015-2018

  • Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 12 november beslutades om ett förslag till Budget 2014 som skall antas av Kommunfullmäktige den 25 november.
  Ramen för budgeten innebär att invånarantalet skall räknas på 4375 invånare, resultatkravet skall vara 0,9% av skatteintäkter och utjämningsbidrag, skattesatsen skall vara oförändrad 22,51 kr och budgetramen för den totala verksamheten skall vara 209,687 mKr.

  Tidig Vinterhälsning!

  Skinnskatteberg den 12 november 2013
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist – 20131011

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i novembernumret 2013

  • Översiktsplanens samrådsträffar är avklarade. Sex kvällar med mellan 15 och 50 deltagare i centralorten och olika byar runt om i kommunen. Många intressanta synpunkter har inkommit.

  • Kommunfullmäktige beslutade den 23 september att säga ja till att Vafab miljö ombildas från Aktiebolag till Kommunalförbund. Om alla kommuner i länet och landstinget fattar samma beslut kommer detta att genomföras nästa år.
  Några val genomfördes också på fullmäktige: Bl a valdes Aneth Arvidsson (s) till ordförande i Valnämnden efter Mia Bohlin (mp) som flyttat från kommunen.

  • LONA-projektet vid Hedströmmen har haft en temakväll. Många kom för att lyssna på forskaren Johan Thörnblom som berättade om öringarnas lekvanor bl a.

  • Planerna på att Västmanland ska få bilda en egen regionkommun verkar gå om intet. I första
  läget har regeringen sagt nej till Västmanands ansökan.

  • Har deltagit i VKL:s Kulturberednings höstkonferens. Där diskuterades bl a hur samarbetet mellan olika kulturinstitutioner och kommunerna skall kunna stärkas.

  • Har genomfört ett möte med representanter från Migrationsverket, VL, NVU och kommunen. Diskuterades möjligheterna att förlägga SFI-undervisningen utlokaliserad till Skinnskatteberg eller Riddarhyttan.

  Hösthälsning!

  Skinnskatteberg den 11 oktober 2013
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist – 20130916

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i oktobernumret 2013

  • Första veckan i september var några delegationer från olika länder i Skinnskatteberg för att uppta det regionala nätverket Hållbara Bergslagen i det internationella nätverket Model Forest. På onsdagen genomfördes ett seminarium i Kulturhuset Korpen, där
  bl a Kanadas ambassadör och Landshövdingen i Västmanland var närvarande vid invigningen. Att Skinnskattebergs kommun ingår i nätverket Hållbara Bergslagen känns både riktigt och viktigt med tanke på vårt förhållande till skogen.

  • Har varit på VKL:s kulturberedning i Sala, där det bland annat diskuterades om gemensamma kulturprojekt på länsnivå.

  • Kommunens budgetberedningen har haft ett första möte där en genomgång av de olika sektorernas ekonomi presenterades. Beredningen fortsätter under oktober. Kommunens budget för 2014 kommer att fastställas i november.

  • Kollektivtrafikmyndigheten har inbjudit till samråd. Bland annat diskussion om tidtabellerna inför 2014. Nyheter blir att Linje 56 kommer att köras även de dagar skolan har lov, samt att direktbussen Skinnskatteberg-Västerås kommer att starta i Riddarhyttan på morgonen.

  • Undertecknad har haft äran att delta i firandet av Kommunernas 150-årsjubilem. Sveriges Kommuner och Landsting hade en heldag i Stockholm den 12 september med seminarier och föreläsningar. På kvällen middag med representanter från alla Sveriges kommuner och Landsting

  • Kung Carl Gustav och Drottning Silvia har besökt Skinnskatteberg.
  I samband med kungens 40 årsjubileum som regent, genomfördes en Eriksgata i samtliga län i landet. Här i kommunen gjordes ett besök vid Skogsmästarskolan.

  Hösthälsning!

  Skinnskatteberg den 16 september 2013
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist – 20130814

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i septembernumret 2013

  • Efter en skön sommar går vi nu in i hösten och de politiska mötena börjar åter dra igång.

  • Översiktsplanen är ute på samrådsrunda. Ta chansen och tyck till om Skinnskattebergs framtid. Sista september är stoppdatum för att lämna in synpunkter.

  • Ledningsutskottet den 13 augusti beslutade föreslå Kommunstyrelsen att avsluta projektet att utreda möjligheterna att flytta kommunhuset till fd Folkhögskolans lokaler som nu ägs av Landstinget.
  Avsiktsförklaringen som tecknats mellan Landstinget och kommunen om att hitta en framtida lösning för lokalerna gäller dock fortfarande – fram till sommaren 2014.

  • Utskottet beslutade vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Skinnskattebergs kommun genomför en förändring i organisationen så att alla som så önskar kan erbjudas att arbeta heltid.

  • Ledningsutskottet beslutade också att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om att anlita Kollektivtrafikmyndigheten för upphandling, planering och drift av skolskjutsarna.

  • Strax innan sommaren blev undertecknad invald i styrelsen för intresseföreningen Bergslaget. Föreningen är en ideell förening med kommuner, regionförbund och landsting som medlemmar. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete och företräder medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer i både nationella och internationella sammanhang. Intresseföreningen består av tjugotre kommuner, Region Dalarna, Region Värmland och Regionförbundet Örebro län samt av landstinget i Västmanland.

  • Karmansbo smedja blev tidigt i somras kommunens femte byggnadsminne. Fin invigning med Landshövdingen i spetsen och olika kulturinslag.

  • Till slut: Förhandlingarna med den entreprenör som kommer att ta över och arrendera bowlinghallen blev klar under sommar. Efter alla turer som har varit runt bowlingens framtid är det mycket positivt att kunna konstatera att verksamheten i bowlinghallen får en fortsättning.

  Tidig hösthälsning!

  Skinnskatteberg den 14 augusti 2013
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist – 20130514

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här är raderna i sommarnumret 2013

  • Har deltagit i en samrådsträff med VL. Kollektivtrafiken diskuterades och bland annat konstaterades att det blir en fortsättning på busslinje 880 nästa år. Känns mycket bra.

  • Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för 2014 vid sammanträdet den 13 maj till 205 685 000 kronor. Den slutgiltiga budgeten fastställs i november.

  • Kommunfullmäktige beslutade också att Miljö & Byggverksamheten skall vara kvar i kommunens egen regi. Dessutom bestämdes att Skinnskatteberg skall gå med i nätverket Hållbara Bergslagen.

  • Ledningsutskottet har beslutat att en uppsnyggning vid kommunens tre badplatser skall ske. 195.000:- satsas nu under 2013 för detta ändamål

  • Näringslivsrådet har haft möte. Gäst var näringslivschefen Tomas Larsson från Ljusnarsbergs kommun, som berättade om kommunens framgångsrika arbete för att stärka sitt näringslivsklimat.

  • Jag har deltagit i Bergskrafts årsstämma. Bergskraft är spindeln i nätet för flera organisationer och projekt som jobbar för gruvnäring och miljövård i Bergslagen.

  • Ett seminarium om kommande gruvnärings påverkan på miljön har genomförts i Riddarhyttan. Ca 70 personer kom till sammankomsten, som arrangerades av Skinnskattebergs kommun, Norbergs kommun och Länsstyrelsen.

  • Leader Bergslagen har haft sin årsstämma. Flera lyckosamma projekt har genomförts i vår kommun, bland annat har cykel- och ridleden utmed fd KURJ-spåret bekostats med EU-medel.

  • Just nu pågår en diskussion i Västmanland om att ansöka hos regeringen om att få bilda en regionkommun. Samtliga partier i länet är eniga i frågan och nu skall formella beslut fattas runt om i fullmäktigeförsamlingarna i länets kommuner, så att en ansökan kan gå in till regeringen i september. Regionkommunen kommer att ta över Landstingets frågor och en rad regionalutvecklingsfrågor från Länsstyrelsen.

  Varm försommarhälsning!
  Hoppas att ni alla 0222:an-läsare får en riktigt skön sommar!

  Skinnskatteberg den 14 maj 2013
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i
  Skinnskatteberg. Här är raderna i aprilnumret 2013

  Som alla vet: Skogsmästarskolan blir kvar i kommunen. Det kändes oerhört bra att den 21 februari få överlämna en blomma till Torgny Söderman och hans personal med ett STORT GRATTIS från Skinnskattebergs kommun.

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari beslutade ett oenigt fullmäktige med röstsiffrorna 16-15 att förändra redovisningsperioden för delårsbokslutet från 1/1 – 30/6 till 1/1 – 31/8. Vidare beslutades om en Revidering av kommunens målstyrningsmodell och fastställdes nya principer för Hernfrid Barks kulturstipendium.

  Har hunnit med några intressanta studiebesök. Småskalig vattenkraft vid Cargo-Kraft i Kedjebohammar, Östmarks bildemontering i Bäcka samt Scanglas i Riddarhyttan. – Kreativa entreprenörer med många järn i elden.

  Har deltagit i ett seminarium anordnat av Socialdemokraterna och Metall som diskuterade kommande gruvnäring i hela Sverige och vilka utmaningar för samhället som det innebär. Två socialdemokratiska riksdagsmän, Olle Thorell och Lars Eriksson har varit på företagsturné i länet. Här i Skinnskatteberg besökte vi tillsammans Setra och Sveaskog. – Två framgångsrika företag i skogs- och virkesbranchen.

  Det lokala Krishanteringsrådet har haft möte. Företrädare för kommunen, landstinget, myndigheter och företag diskuterade hur man kan samarbeta om någon större olycka skulle drabba kommunen. En konferens om framtidens kollektivtrafik i Arboga behandlade tåg- och busstrafik ur olika perspektiv. Bra att knyta nya kontakter.

  Migrationsverket anordnade i samarbete med kommunen ett informationsmöte i Riddarhyttan och berättade om de asylsökande som anlänt till boende i Riddarhyttan och Källfallet.

  Översiktsplanegruppen arbetar vidare. En första samrådsutställning beräknas vara klar i slutet av sommaren.

  Har träffat landstingsrepresentanter och diskuterat Folkhälsofrågor och varit på Arbetsmarknadsråd i Fagersta där bl a behovet av kompetensutveckling diskuterades.

  Sedan sist 13/12 -12

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här kan du som läsare av min blogg läsa mina rader redan nu…

  Vi går mot ett avslut av 2012. Kommunfullmäktige har tagit budgeten för 2013 och detta har skett i enighet över partigränserna.
  Budgeten bygger på visionen om ett hållbart Skinnskatteberg med god och effektiv service i fokus där kommuninnevånarna vill bo, verka och utvecklas. Kommunen har även antagit tretton kommungemensamma mål som kommer att utvärderas och ses över under början av 2013. Målstyrningsmodellen med Vision, Mål och Aktiviteter kommer under året att utvecklas vidare.

  Den miljon till utvecklingsmedel som funnits med i budgeten varje år sedan 2009 har fallit i god jord. I budget 2013 finns återigen en miljon kronor avsatta till utvecklingsmedel för att kunna fortsätta flytta fram kommunens positioner inom olika områden.

  Några viktiga satsningar görs under 2013. Kulturskolan blir avgiftsfri, Barnomsorgstaxan och taxan för skolbarnsomsorg blir 0 kronor för hushåll med en inkomst under 17.000:- per månad. Kostnaden för trygghetslarm sänks från 250 kr till 100 kr per månad..

  Den största satsningen i investeringsbudgeten för 2013 är byggnationen av ett nytt LSS-boende. Politiken är medveten om att fortsatta investeringar kommer att behöva göras inom VA-området och har aviserat att tilläggsbudgeteringar kommer att kunna göras när vissa förtydliganden har gjorts från förvaltningens sida inom detta område.

  Ett bra samarbetsklimat inom politiken och kommunen, regionen och länet ser jag som viktiga framgångsfaktorer för Skinnskatteberg som kommun när de ekonomiska kriserna avlöser varandra i Europa och vår omvärld. Skinnskattebergs kommun har trots minskat befolkningsunderlag en stark ekonomi.

  Har deltagit i en uppvaktning på näringsdepartementet i Stockholm med Landshövdingen i spetsen. Västmanlandsdelegationen framförde synpunkter på vikten av att satsningar görs på kollektivtrafiken och godsstråken i Mälardalen och Bergslagen.

  Länets krishanteringsråd har haft möte. En mötesplats för representanter från länsstyrelse, landsting, kommuner, myndigheter och näringsliv. Viktigt att kanaler för samarbete finns den dagen någon allvarlig olycka eller kris drabbar länet.

  Vill som avslutning på dessa rader önska er alla kommunmedborgare
  en God Fortsättning på det Nya Året 2013

  Vinterhälsning från ett kallt Skinnskatteberg!

  Skinnskatteberg den 13 december 2012
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist 13/11 -12

  Rapporterar i varje nummer av 0222:an om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här kan du som läsare av min blogg få en förhandstitt!

  Har deltagit i en intern utbildningsdag om Krishantering. Viktigt att kommunen är förberedd och fungerar även vid t ex större elavbrott, bränder, översvämningar, tågurspårningar mm

  Delårsbokslutet har behandlats av ledningsutskottet och Kommunstyrelsen.
  Prognosen för året visar på ett överskott med 7,7 miljoner kronor vilket är 3,1 mkr bättre än budgeterat resultat.

  Efter en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter har styrelsen för AFA Försäkring beslutat sänka och återbetala premier för åren 2007 och 2008. Återbetalningen påbörjas under november månad 2012. För Skinnskattebergs del erhåller kommunen 4,1 mkr från AFA Försäkring. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att 1,9 mkr tillförs resultatet för 2012 samt att 2,2 mkr avsätts som extra utvecklingsmedel för 2012 och 2013.

  En särskild beredning, utsedd av kommunstyrelsen, har arbetat med att se över den nuvarande delegationsordningen, och har lagt fram sitt omarbetade förslag för kommunstyrelsen. Förslaget har antagits av Kommunstyrelsen

  Undertecknad har i en skrivelse till kommunstyrelsen lämnat ett förslag att utveckla friluftsområdet vid Borntorpet. I förslaget framförs att det finns möjligheter att ansöka om medel ur Allmänna arvsfonden för en utveckling av området som innebär att tillgängligheten förbättras. En ny ändamålsenlig “värmestuga” med toalett, samt förbättringar av ytskiktet på delar av motionsslingoma för att möjliggöra framkomligheten för rullstolar, föreslås. Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan utifrån förslaget.

  Beslut om nya hastighetsbegränsningar i tätorten har tagits av Kommunstyrelsen.

  Har representerat kommunen vid invigningen av Setras nya sovringsverk. Positivt med en stor investering i sågverket som förhoppningsvis borgar för företagets fortsatta verksamhet i Skinnskatteberg.

  Äldreomsorgen har haft sin årliga höstfest. God mat, bra stämning, trevliga bordssamtal.

  Förra månaden missade jag att lägga ut min text här på bloggen… Håll till godo i efterhand!

  Hedströmmens dag vid åfåran nedanför Hembygdsgården blev lyckad. Många kom och fick information om det LONA-projekt som kommunen driver tillsammans med Skogsmästarskolan. Många hjälpte också till att bära ut lekgrus till de öringar som lever i ån.

  Har tagit emot två skolklasser -årskurs 6 från Klockarbergsskolan – och berättat om hur kommunen fungerar. Många vetgiriga frågor och flera kloka kommentarer!

  Kommunfullmäktige den 24 september beslutade bl a att anta en ny Folkhäsoplan – ”Hälsosamma Skinnskatteberg”, att inrätta ett Näringslivsråd samt att kommunen inför avgiftsfri Kulturskola från 1 jan 2013, Protokollet i sin helhet finns på kommunens hemsida.

  Ett medborgarmöte har anordnats av Brottsförebyggande rådet. Ca 30 personer kom till Korpen och lyssnade på information från polisen om den nya verksamheten polisvolontärer. RNS från Skinnskatteberg medverkade också och berättade om sina planerade aktiviteter för att komma tillrätta med de drogproblem som vi har i kommunen.

  Kommunen har beslutat att ingå i ett riksomfattande nätverk ”Kommunens Kvalitet i Korthet” som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Har närvarit vid ett första inledande möte i Stockholm

  Budgetberedningen har haft en sista genomgång av kommunens budgetförutsättningar inför 2013. Nu följer politisk hantering i Ledningsutskott, Kommunstyrelse och slutgiltigt beslut i Kommunfullmäktige i november.

  Ett välbesökt seminarium om kommande Gruvhantering har hållits i Korpen. Läs mera om detta på annan sida i 0222:an.