Nu tar jag ett steg tillbaka

Vid Arbetarekommunens årsmöte i Skinnskatteberg i går valdes Lena Lovén Rolén enhälligt att bli socialdemokraternas kandidat till kommunalrådsposten inför kommunvalet 2018.

Lena tar härmed över rollen som socialdemokraternas frontfigur här i Skinnskatteberg efter mig. Jag aviserade redan innan jul att jag hade för avsikt att ta några steg tillbaka inom politiken i Skinnskatteberg. Och nu sker det. Det känns rätt och det känns bra. Efter snart åtta år som partiets ansikte utåt är det nu dags att lämna över stafettpinnen till någon annan. Arbetarekommunen har gjort ett bra val när Lena Lovén Rolén nu tar denna roll.

Lena är sedan valet 2014 ledamot i kommunstyrelsen och dess ledningsutskott. Hon har varit aktiv i politiken i Skinnskatteberg i ca 10 år och har tidigare varit ordförande i barn- och utbildningsutskottet. Lena har efter årsmötet ett samlat parti bakom sig och åren fram till valet kommer att bli spännande att följa.

Rent praktiskt innebär detta att Lena nu blir gruppledare för socialdemokraternas ks-grupp och också partiets talesperson utåt.
Rent formellt kommer Lena att väljas till kommunstyrelsens andre vice ordförande vid kommunfullmäktige i april och därmed ingå i kommunstyrelsens presidium.

Jag önskar Lena stort lycka till!

LenaLR låg uppl

Foto: Benny Blomqvist.

Ett pressmeddelande har skickats till media.

Handikappanpassad brygga i Nedre Vättern!

I en motion till fullmäktige i Skinnskatteberg, från två vänsterpartister med en rad olika förslag om satsningar efter strandpromenaden med mera, finns ett förslag som jag anser att kommunen skall titta närmare på. Det handlar om att anlägga en brygga ut i sjön Nedre Vättern för allmänheten.

Bryggan skall vara anpassad för funktionshindrade och placeras på ett ställe så att den lätt nås från centrum av samhället, förslagsvis någonstans nedanför Brasgränd. Bryggan skall göras stabil och säker och kunna användas för picknickstunder, mete, avkoppling mm

Utifrån dessa tankar vill jag att Tekniska utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
– att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag med ekonomisk kalkyl vad det skulle kosta att anlägga en handikappanpassad brygga i Nedre Vättern.

Lars Andersson
ledamot i Tekniska utskottet
lars.andersson@riddarhyttan.nu

Sedan sist – för sista gången

I en spalt i kommunens informationsskrift 0222:an brukar jag rapporterar för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg.
I detta ”Sedan sist – för sista gången” vill jag med några slutord tacka för mig efter snart sex år som kommunalråd.

• Att vara verksam i demokratibranchen innebär att man prövas av väljarna vart fjärde år.
Vid valet i september fick vi socialdemokrater flera röster än vid valet för fyra år sedan, men det fattades 14 röster för att vi skulle ha erövrat ytterligare ett mandat i kommunfullmäktige. Den politiska kartan i Skinnskatteberg förändrades. Sverigedemokraterna, som gick fram med ett mandat på miljöpartiets bekostnad, blev vågmästare med sina 2 mandat. Vi rödgröna partier fick 15 mandat och den borgerliga alliansen fick 14 mandat i kommunfullmäktige. Eftersom Alliansen med stöd av sverigedemokraterna nu har tillsatt en kommunfullmäktigeordförande samt på samma sätt fått igenom sin budget vid kommunfullmäktige i november så har vi socialdemokrater valt att gå i opposition. Vi kommer inte att göra anspråk på några ordförandeposter i kommunstyrelsen, nämnder eller utskott.
Alliansen har visat att man är beredd att ta ledningen för Skinnskattebergs kommun med hjälp av vågmästarpartiet. Vi socialdemokrater har nu för avsikt att föra en ansvarsfull oppositionspolitik under de kommande åren.

• Innan jag avslutar dessa rader vill jag bara redovisa ett par saker som jag har tagit initiativ till de senaste veckorna:
– Förvaltningen har fått i uppdrag av mig att göra en översyn av våra nuvarande skolskjutsregler och lägga fram ett förslag till nytt skolsskjutsreglemente. Det kanske är så att samma regler inte ska gälla för en 7-åring som för en 15-åring!
– På grund av ökat behov av barnomsorgsplatser i södra kommundelen har jag gett förvaltningen i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns att hitta en provisorisk lösning vid förskolan i Nyhammar för att möta den ökade efterfrågan av barnomsorgsplatser.

• Därmed vill jag avslutningsvis tacka för det samarbete som jag har haft med politiker och tjänstemän i kommunen samt företagare och föreningsmänniskor i Skinnskatteberg.
Jag vill också tacka våra grannkommuner, organisationer och myndigheter i länet för ett gott samarbete.
Till sist, men inte minst, ett stort tack till mina närmaste som har stöttat mig i detta tidskrävande, inspirerande, spännande, utvecklande, ansvarsfulla och viktiga uppdrag. Tack.

Ett gott nytt år 2015 tillönskas härmed alla 0222:an – läsare

Skinnskatteberg den 11 december 2014
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande Skinnskatteberg

Sedan sist 2014 10 13

I kommunens informationsblad 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här kan du som läsare av min blogg få en förhandstitt!

• Valet till riksdagen, landstinget och kommunen genomfördes den 14 september. När dessa rader skrivs är det fortfarande oklart hur ledningen av Skinnskattebergs kommun kommer att se ut under den kommande mandatperioden 2015-2018. Förhandlingar mellan partierna pågår.

• Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober beslutades bl. a att införa arbetssättet ”Äldres behov i centrum” i kommunen. Vidare fick förvaltningen ett uppdrag att utreda kommunens möjligheter till ytterligare utökning av platser för ensamkommande flyktingbarn och att fortsätta diskussionerna med migrationsverket och länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade också att tilldela förskolan Ekorren ett miljöstipendium på 17 900 kronor samt anvisa 20 000 kr till driftbidrag för föreningen Kulturbygd i Samverkan. Kvinnojouren Frida beviljades ett verksamhetsbidrag på 123 000 kronor för 2015.

• Undertecknad har under månaden deltagit vid en ljusmanifestation i Krampen med anledning av att det är 70 år sedan ryssarna vid Krampenlägret sändes tillbaka till Ryssland. Dessutom har jag deltagit vid invigningen av en skulptur i Riddarhyttan som den syrianske konstnären Basem Zammam skänkt till kommunen.

• Har tagit emot tre klasser med årskurs 5-elever och berättat om kommunen, demokratin och hur valet fungerar. Trevliga, vetgiriga barn med många frågor.

Ha en fortsatt bra höst!

Skinnskatteberg den 13 oktober 2014
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande Skinnskatteberg

Mitt Förstamajtal 2014

Om du missade vårt förstamaj-firande i Skinnskatteberg och mitt tal, så kan du läsa här nedan vad jag sa:

denstrationstag2014

Bästa Förstamajfirare
Jag tänker i mitt tal idag ta upp fyra olika punkter:
Det blir först några ord om nazismen i vårt land idag
Några ord om den moderatledda alliansregeringens misslyckanden
Några ord om vad vi rödgröna gjort under våra 5 år som styrande i kommunen – ett slags bokslut så här inför valet i höst
och till slut – några ord om vad vi socialdemokrater vill göra om vi får väljarnas förtroende att styra Skinnskatteberg under nästa mandatperiod. Hoppas att det känns ok…

1
Martin Niemöller blev kyrkoherde i Berlin 1931. Några år senare grundade han en evangelisk protestorganisation mot Nazitysklands ledning. Detta medförde att han 1937 arresterades och fördes till koncentrationslägret Sachsenhausen och 1941 fördes han över till koncentrationslägret Dachau där han var internerad fram till befrielsen i april 1945.
Några år efter tiden i koncentationslägret skrev han denna dikt som finns i några olika svenska versioner:

När nazisterna hämtade judarna, protesterade jag inte, för jag var ju inte jude;
När nazisterna hämtade kommunisterna, teg jag; jag var ju ingen kommunist.
När de spärrade in socialdemokraterna, sa jag ingenting; jag var ju ingen socialdemokrat.
När de hämtade de fackliga, lät jag bli att protestera; jag var ju inte med i facket.
När nazisterna hämtade mig, fanns det ingen kvar som kunde protestera.


I Sverige idag finns några olika politiska partier och grupper som hämtar sina ideal direkt från Hitlers Tyskland.
Den nazistiska ideologin skiljer på människor och människor, den anser att vissa människor är mera värda än andra, och bejakar våld för att skrämma minoriteter och för att skapa oreda i samhället.
För att inte låta dessa grupper få större spelrum i vårt samhälle har alla vi som står upp för demokrati och människors lika värde ett stort ansvar att göra våra röster hörda. Det är viktigt att vi bemöter främlingsfientliga kommentarer i våra fikarum, att vi tar avstånd från nedlåtande uttalanden om flyktingar och att vi försvarar svaga gruppers rätt till ett människovärdigt liv.
Kort sagt
Demokratin idag är ingen självklarhet som är vunnen för alltid. vi har ett ansvar att ständigt och alltid försvara vår demokrati. Låt oss vara överens om detta. 

2
I september är det val.
Fredrik Reinfeldts höger-regering, som nu har suttit vid makten i snart två hela mandatperioder, har ökat klyftorna i vårt samhälle, skatterna har sänkts för de rika, och arbetslösheten är stor. Utförsäljningen och privatiseringen av statliga angelägenheter har accelererat till den grad att till och med borgerliga väljare börjar säga ifrån. Det har aldrig funnits något rejält stöd bland en majoritet för att sälja ut apotek, bilprovningar och järnvägar mm. Ändå har regeringen oförtrutet fortsatt i samma hjulspår.

När vi socialdemokrater under senaste halvåret varit ute vid ett antal tillfällen och talat med folk och delat ut valmtrl utanför Konsum och ICA hör vi tydligt att väljarna här i Skinnskatteberg vill ha ett regeringsskifte i Sverige efter valet i höst. Man är trött på Reinfeldt-regeringens politik.
Det är nu viktigt att många verkligen går till valurnorna i september och säger ifrån, så att vi får en regering som leds av Stefan Löfven efter den 14 september.

3
En kritik jag då och då möter är att vi socialdemokrater och rödgröna som styr Skinnskatteberg är för dåliga på att föra ut vad vi gör och tydliggöra för väljarna hur vi bygger vårt välfärdsbygge. Jag vill därför ägna några minuter av mitt tal här idag och göra en tillbakablick för att berätta vad som hänt sedan våren 2009 när vi kom tillbaka på ordförandestolarna i kommunledningen.
Jag väljer att sammanfatta detta i 13 punkter:

 • Den satsning på grundskolan som vi inledde våren 2009 har gett resultat. Skolans lokaler är rustade, ett utvecklingsarbete har genomförts i skolan för att höja kompetensen bland personal och för att eleverna som lämnar skolan skall ha en bättre grund att stå på. Vi är på rätt väg
 • Skolbarnsomsorgen – alltså fritids – har flyttat till nya ljusa lokaler i anslutning till Klockarbergsskolan. Bra för eleverna, bra för personalen, bra för föräldrarna
 • En upprustning av Solgården fd Sotvretsgården har skett för att tillgodose behovet av bra förskoleplatser.
 • Vi har avskaffat taxorna till förskolorna för familjer med lägst löner
 • Vi har infört en avgiftsfri kulturskola
 • Projekteringen av ett nytt eget LSS-boende har av olika skäl tyvärr dragit ut på tiden, men ett rejält omtag görs nu och förhoppningsvis kan vi sätta spaden i marken innan årsskiftet.
 • Äldreboendet på Hemgården har rustats upp till mera ändamålsenliga lägenheter till gagn för både boende och personal.
 • Köpet av hyresfastigheten på Släntvägen blev lyckat. Nu rustar vi lägenheterna successivt, alla lägenheter är uthyrda, det är t o m en liten kö för att få flytta dit. Köpet av Släntvägen, rivningen av hyresfastigheten på Alstigen i Riddarhyttan och den medvetna bostadspolitik som vi drivit de senaste åren ett steg på vägen för att få en bra bostadsmarknad här i kommunen.
 • Mångmiljonsatsningen på den nya vattenledning från Färna till tätorten innebär nu att skinnskattebergsborna har renare vatten i sina kranar.
 • Direktbusslinjen mellan Skinnskatteberg och Västerås har tillkommit. Mycket uppskattat av de som åker med.
 • Cykelparken som ni skymtar här borta är en mycket bra satsning för våra ungdomar. Främjar motion och folkhälsa och ökar ortens attraktivitet.
 • Sedan två år tillbaka driver kommunen ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. 12 platser i Smedjan i Landstingets lokaler uppe vid Folkhögskolan. Verksamheten får lovord från olika håll och föreningar i Skinnskatteberg har också gjort ett bra jobb med att få in pojkarna i sina verksamheter. Fotboll och judo är aktiviteter som ungdomarna på ett framgångsrikt sätt tar del av.
 • Vi har ökat budgeten för feriearbeten så att ytterligare ett antal ungdomar kan ha sommarjobb när sommarlovet kommer.
 • Det här är ett exempel på viktig välfärdspolitik som vi rödgröna kan känna stolthet och glädje över att här och nu kunna redovisa.

  En annan viktig sak som jag också vill nämna är det framgångsrika lobbyarbete som vi tillsammans med många gjorde för att Skogsmästarskolan skulle bli kvar här i kommunen – mycket viktigt för kommunens fortlevnad.

  4
  Vad vilja då vi socialdemokrater här i Skinnskatteberg gå vidare med under den kommande mandatperioden
  I det valmanifest som vi just nu håller på att utarbeta finns bl a följande punkter med:

  Skola Förskola Fritids är viktiga områden att fortsätta värna
  – Vi socialdemokrater kommer därför att fortsätta fokusera på skolans utveckling
  – Alla elever som slutar högstadiet skall ha godkänt i kärnämnena och vara behöriga till gymnasieskolan
  – Mera resurser till barn och ungdomar med särskilda behov har parti centralt utlovat om vi får en socialdemokratiskt styrd regering
  – Vi vill under mandatperioden införa kostnadsfri läxhjälp till alla
  – Förskolorna i ytterbyarna ska vara kvar så länge det finns tillräckligt många barn
  – Vi vill utveckla de äldres livskvalitet med mera individanpassad omsorg i våra äldreboenden och inom hemtjänsten och vi vill utveckla dagverksamheten på Hemgården
  – Vi kommer som jag tidigare sa att färdigställa ett nytt LSS-boende under 2015. Det handlar om boende enligt lagen om särskilt stöd.
  – Vi vill fortsätta att utveckla kommunikationen mellan kommun och befintliga företag och samtidigt stimulera flera nyetableringar av företag för flera arbetstillfällen
  – Vi vill stödja och stimulera föreningslivet
  – Vi vill titta på möjligheterna att få flera arenor för medborgaraktiviteter, t ex utveckla Borntorpsområdet, bygga en utescen på lämplig plats, göra en skate-bana i anslutning till cykelparken
  – Vi vill fortsätta satsa på och utveckla kollektivtrafiken. Detta är viktigt för oss socialdemokrater
  – Vi vill se till att bredband kommer ut i alla byar
  – Vi vill fortsätta rusta kommunens bostäder
  – Vi vill också utreda möjligheterna att bygga bostäder som passar både yngre och äldre
  – Vi vill fortsätta satsa på maten, så att mer ekologisk och lokalproducerad mat tillagas från grunden till våra barn, ungdomar och äldre.
  Kommunen skall vara en bra arbetsgivare där medarbetarna ska ha rätt till Heltidstjänster med möjlighet att jobba Deltid om man önskar.
  – Vi kommer att jobba för att ge flera ungdomar möjlighet till soommarjobb
  – Vi vill införa Sociala investeringsfonder för att kunna stödja svaga och utsatta grupper i vårt samhälle.

  För oss är det viktigt att Skinnskatteberg förblir en egen kommun och vi kommer därför att fortsätta att jobba för att kommunen skall ha att stark ekonomi. Vi vill att Skinnskatteberg skall vara en attraktiv kommun som människor vill flytta till och bo kvar i. Det senaste året har befolkningen ökat en aning. Det är ett mycket gott tecken.

  Om vi får väljarnas stöd i september att fortsätta leda Skinnskattebergs kommun vill vi fortsätta utveckla välfärden här i Skinnskatteberg. Det är vårt grundläggande vallöfte.

  De gamla parollerna
  Soldaritet, Rättvisa och Arbete är honnörsord som står sig!
  Tack för ordet!

  jagitalarstolen2014

  Sedan sist 2014 04 13

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här får du som läsare av min blogg möjlighet att ta del av mina rader.

  • Skinnskatteberg ingår sedan hösten 2013 i ett utvecklingsprojekt som heter ”Den attraktiva regionen” som drivs av Trafikverket. Det handlar om hur transportsystem kan bidra till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Västmanlands delprojekt handlar om gruvetableringen i norra Västmanland. Projektet är i ett inledande skede. Projektet avslutas halvårsskiftet 2016 om Trafikverket inte beslutar om förlängning. I Västmanlands delprojekt deltar: Skinnskattebergs kommun, Fagersta, Norberg, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och Länsstyrelsen Undertecknad ingår i en styrgrupp för detta projekt

  • Har haft en träff med kommunens revisorer och bland annat diskuterat hur vi kan utveckla vår målstyrningsmodell.

  • Har deltagit i ett bredbandsforum i Västerås som bland annat diskuterade utbyggnaden av bredband i våra tätorter och på vår landsbygd.

  • Svenskt Näringsliv arrangerade i månadsskiftet ett ”Framtidsmöte” i Västerås. Fick möjlighet att prata med många politiker och företagare om vad som är viktigt för att utveckla företagsamheten i länet.

  • Vid ett möte i Smedjebacken har jag varit med och diskuterat Ekomuseums framtid och vid ett annat seminarium i Ludvika har jag lärt mig mera om kollektivtrafikens utmaningar.

  • Vårt framgångsrika Samordningsförbund har haft ägarmöte. Norra Västmanlands Samordningsförbund består av medlemmarna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanland samt kommunerna i Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar. Förbundet arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

  Vårhälsning

  Skinnskatteberg den 13 april 2014
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg

  Sedan sist 2014 03 13

  I varje nummer av 0222:an rapporterar jag för alla intresserade kommunmedborgare om några av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Här får du som läsare av min blogg möjlighet att ta del av mina rader.

  • Vi går mot vår och budgetarbetet inför 2015 har startat. Jag får anledning att återkomma till det.

  • Kommunstyrelsens har haft sitt andra sammanträde för året. Översiktsplanen och samrådshandlingen godkändes för att ställas ut under två månader nu i vår. Meningen är att planen skall fastställas av Kommunfullmäktige i september. Se vidare information i denna skrift.
  Reglerna för kommunens miljöpris och miljöstipendium är uppdaterade och kommer snart att finnas på kommunens hemsida. Kommunen har fått ett riktat statsbidrag inom äldreomsorgens- och handikappomsorgens verksamhet för kvalitetshöjande insatser. Kommunstyrelsen har nu tagit del av utvärderingen från 2013 och godkänt planerna för 2014 års insatser. Statsbidraget är på drygt 2 miljoner kronor oc h används bl a till kompetensutveckling, förbättring av matmiljö, utveckling av dagvård, utveckling av väntjänst, kultur i vården, utbildning av läsombud.

  • Rekrytering av en ny socialchef pågår.

  • Länsstyrelsen har varit på besök och diskuterat eventuellt kommande flyktingmottagande. Frågan kommer att diskuteras av politiken under den närmaste framtiden.

  • Vid Kommunfullmäktigemötet i februari beslutades bl a att bifalla ett borgensåtagande för Vafab Miljö, att revidera Valnämndens reglemente, att anta Riktlinjer för gåvor och uppvaktning av tillsvidareanställda samt att avslå motionen om vårdhund inom kommunens äldreboende.

  Vårhälsning

  Skinnskatteberg den 13 mars 2014
  Lars Andersson (s)
  Kommunstyrelsens Ordförande
  Skinnskatteberg