Vid kvällens kommunfullmäktigemöte i Skinnskatteberg föreslog Kommunstyrelsen att utreda införandet av en ny politisk organisation med enbart en Kommunstyrelse och inga nämnder.
Jag höll då följande inlägg:

”Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Denna fråga har jag funderat mycket på under de senaste dagarna och jag tycker att den är väldigt svår. Jag vet lika väl som alla er andra i denna församling att vi måste göra något åt kommunens budgetunderskott som bara blir större och större.
Likväl är det inte självklart för mig att vi skall skära ner så här drastiskt i förtroendemannaorganisationen som detta nya förslag från kommunstyrelsen pekar ut, och som man vill utreda.
Rent ekonomiskt torde det vara så, om jag läser handlingarna rätt, att vi tjänar ca 530 tusen kronor på att inställa nämndernas verksamhet. Det är vad möten, kurser, konferenser, utbildningar kostar i BUN, SOC och MoB.
Dock kommer det ju, antar jag, att vara så att kommunstyrelsen måste utvidgas med några ledamöter från 22, som det är nu med ordinarie och ersättare till kanske 26 eller 30, för att de nya ks-ledamöterna skall kunna hinna med att utföra sitt arbete i ks och i de nyaa tilltänkta utskotten. Vi kommer alltså att spara på sin höjd ett par – kanske tre hundra tusen kronor, tror jag.
Prislappen på denna besparing måste sättas i relation till två andra saker.

1. Demokratin

I en bantad förtroendeorganisation som här skissas kommer mer än hälften, kanske närmare 2/3 av antalet politiskt engagerade medborgare att försvinna från arbetet i styrelser och nämnder. Färre individer kommer alltså att vara engagerade i politiken och därmed representera sina väljare.
Jag vet inte om detta är önskvärt

2. Arbetsbelastningen för de politiker som blir kvar

De människor som kommer att hamna i  den nya kommunstyrelsen kommer att behöva läsa in sig på och ta ställning till ännu flera viktiga frågor i sitt politiska arbete än vad som nu är fallet. De kommer att behöva gå på flera politiska möten och deras totala arbetsbelastning kommer att öka.
Redan nu vet vi att många av de politiskt aktiva känner att de nått en gräns när det gäller att vara borta från sina civila arbeten.
Jag har själv erfarenhet av detta från början av förra mandatperioden, när jag var ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i ks näringsutskott, ordförande i Kultur och fritidsnämnden.
Med arbetsutskott , gruppmöten, kurser och konferenser kände jag att det blev för mycket för att jag skulle kunna sköta mitt civila arbete som lärare på ett bra sätt.
Jag tog ett kliv tillbaka.
De personer som skall ta på sig det politiska förtroendeuppdraget att sitta i denna nya Kommunstyrelse som här skissas, kommer alla att hamna i liknande situationer som jag här vittnar om.
Jag vet inte om det är önskvärt heller.

Jag vill här och nu uppmana samtliga politiska partier att ta en rejäl iskussion om ni anser att prislappen – som vi så småningom kommer att få – för denna besparing är värd sitt pris när det gäller den inskränkta demokratin och den ökande arbetsbelastningen för förtroendemän!

Jag kommer inte att yrka att någon utredning inte skall genomföras, men låt oss diskutera igenom denna fråga noga i våra partier innan vi skall fatta beslut i juni!

Inför denna mandatperiod fanns en enig parlamentarisk grupp som hade föreslagit en något mindre bemanning av nämnder och styrelser än vad vår nya majoritet i fullmäktige föreslog och röstade igenom vid novembermötet 2006.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade för den parlamentariska gruppens förslag.

Bemanningen av nämnder och styrelser torde med detta förslag hamna på 56 ledamöter mot som idag 72 i nuvarande organisation. Kommunstyrelsen i en av ny tappning kommer antagligen att ha 26 (kanske 30 ledamöter)

Jag yrkar här och nu:

– att kommunstrelsen får i uppdrag att utreda kostnaderna för det alternativa förslag till politisk organisation som den parlamentariska gruppen föreslog vid novembermötet 2006.

Annonser